Etusivu > Nyheter >

Prata bok – Vad får barn och unga ut av sin läsning?

Prata bok – Vad får barn och unga ut av sin läsning?

I Läscentrums projekt Prata bok samtalar skolgrupper med aktuella författare och illustratörer på bokmässan i Helsingfors. Här möter författarna sina läsare och elever får dela sina läsupplevelser med andra barn och unga.

I år kommer man att se barn- och ungdomsprogram inom ramen för Prata bok på Helsingfors bokmässa. Prata bok erbjuder svenskspråkiga skolelever ett unikt tillfälle att intervjua författare. Eleverna får övning i att djupläsa en bok, lägga upp ett författarsamtal och stå på scen.

För att ge ungdomarna scenvana och självförtroende att uppträda ordnas det en skolningsdag för eleverna i informations- och kulturcentret Luckan i Helsingfors 2.10. Där får de unga tips om hur man gör en bra intervju. Författarnas böcker har delats ut till skolgrupperna så att eleverna har gott om tid att bekanta sig med materialet innan bokmässan.

“Det intressanta med Prata bok är att det är de unga läsarna som själva som får komma till tals med sina frågor och synpunkter på böcker som riktar sig till deras målgrupp”, säger Läscentrums producent Barbro Enckell-Grimm.

Prata bok på Helsingfors bokmässa

Prata bok hålls på bokmässan i Helsingfors på scenen Fiskehamnen och Kirjakallio 26.10 och 27.10, och dess syfte är att inspirera barn och unga att läsa. Samarbetet involverar också den svenska modersmålslärarföreningen i Finland. Prata Bok riktar sig till skolor från hela Svenskfinland.

Författarna och illustratörerna Annika Sandelin, Linda Bondestam, Lena Frölander-Ulf, Malin Klingenberg, Ida-Maria Wikström, Wilma Möller, Monica Borg-Sunabacka, Julia Mäkkylä, Julia Wickholm, Eva Frantz, Simon Ventus, Karin Collins och Kjell Westö kommer att delta i Prata bok-diskussionerna på bokmässan i Helsingfors.

“Jag ser mycket fram emot att prata med ungdomar om boken och läsande överlag. Både som författare och bibliotekspedagog välkomnar jag evenemang som Prata bok, och önskar att så många som möjligt deltar i diskussionen”, säger Julia Wickholm som ska samtala med elever i åk 9 från Tegengrenskolan i Vörå.

Elever i årskurs 5-6 talar med författaren Malin Klingenberg och illustratören Ida-Maria Wikström om hur de byggt upp sitt spionäventyr Knyckarna. I ett samtal med Monica Borg-Sunabacka frågar elever från årskurs 8 hur krig kan behandlas i barn- och ungdomsböcker.

Skolorna som deltar i Prata bok anmälde sig i mars, där aktuella bokkataloger framställdes i samband med anmälningsformuläret. Tio grupper valdes ut från Österbotten, Västra och Östra Nyland. De yngsta är från åk 5–6 och de äldsta är abiturienter.

Mässreportage på Läsglans

Ifall man inte kan närvara på bokmässan i år kan författarnas och elevernas tankar och kommentarer hittas i Läsglans. Två skolgrupper gör reportageresor till bokmässan. I höst kommer Läsglans att sammanställa unga svenskspråkiga skribenters berättelser om tiden före och under bokmässan.

Teman för årets bokmässa i Helsingfors är makten. Modersmålsläraren Kristina Skjäl från Vasa övningsskola berättar att hennes grupp precis läst ut den första romanen som de fick: “Det är Kjell Westös berättelse om människor som lever i krigstider. Gruppen har fört många spännande diskussioner om vad kriget gör med människor och om hur Helsingfors träder fram som en väldigt påtaglig miljö.”

“Emellanåt har studerande glömt bort att vi ska intervjua författaren och diskuterat romanen enbart för att jämföra sina egna tolkningar av personer och händelser. Det känns alltid lite spännande när vi tänkt på att de ska få ställa frågor till författaren om någon vecka. Nästa vecka börjar vi med Karin Collins roman om Hangöbornas öde efter den hårda freden. Får se om det finns många likheter mellan de här böckerna som handlar om samma tid i Finlands historia”, säger Skjäl.

 

 

Prata bok ordnas av Läscentrum i samarbete med Svenska litteratursällskapet. Projektet finansieras av Svenska kulturfonden och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.