Etusivu > Nyheter >

Prata bok sammanför svenskspråkig litteratur med elever

Prata bok sammanför svenskspråkig litteratur med elever på bokmässan i Helsingfors

Författarintervjuerna med Prata bok-projektet synliggör svenskspråkig barn- och ungdomslitteratur.

I år kommer man också att se program på svenska på Kirjakallio- och Kumpula-scenerna på Helsingfors bokmässa när Prata bok-projektets författarträffar äger rum. Läscentrum och Svenska Litteratursällskapet erbjuder svenskspråkiga skolelever ett unikt tillfälle att intervjua författaren på bokmässan i Helsingfors.

”Det är fantastiskt att svenskspråkig barn- och ungdomslitteratur får framträda på bokmässan och att de unga får prata med författare. Det har visat sig att en personlig träff med en författare kan skapa en gnista för läsning hos en ung person”, säger Barbro Enckell-Grimm, som är ansvarig för svenskspråkiga författarbesök på Läscentrum.

Prata bok-programmet hålls på bokmässan i Helsingfors på scenen Kirjakallio 28.10 och 29.10, och dess syfte är att inspirera barn och unga till att läsa. Samarbetet involverar också den svenska modersmålslärarföreningen i Finland. Prata Bok-projektet involverar svenskspråkiga skolor från hela Finland.

“Det är alltid himla roligt för en författare att få träffa läsarna. Ofta brukar de yngsta läsarna komma med de knepigaste frågorna och ibland har jag fått rusa hem för att skriva några kapitel med ny inspiration”, säger författaren Eva Frantz. ”Läsning är det absolut enklaste och bästa sättet att komma bort från verkligheten ett tag. Det kan ju ibland kännas lite tradigt med skola, läxor, trist väder och vardagslunk. Men när man läser kan man bege sig till andra planeter, tidsperioder, sfärer och man behöver varken munskydd eller frånvarotillstånd från rektorn”, fortsätter hon.

Ifall man inte kan närvara på bokmässan i år kan författarnas och elevernas tankar och kommentarer hittas i den svenskspråkiga delen av Lukufiilis, dvs. i Läsglans. I höst kommer Läsglans att sammanställa unga svenskspråkiga skribenters berättelser om tiden före och under bokmässan. Teman som behandlas i Prata bok-diskussionerna inkluderar till exempel “litterära tabun” och “barn som reser sig mot sina föräldrar”.

För att ge ungdomarna scenvana och självförtroende att uppträda ordnas det även en skolningsdag för eleverna i informations- och kulturcentret Luckan i Helsingfors 4.10. Där får de unga tips om hur man gör en bra intervju. Dessutom delas författarnas böcker ut till skolgrupperna så att eleverna har gott om tid att bekanta sig med materialet innan bokmässan.

Författarna Kaj Korkea-aho, Mathias Rosenlund, Karin Collins, Maria Turtschaninoff, Hanna Lundström, Sebastian Nyberg, Eva Frantz, Karin Erlandsson, Carina Wolff-Brandt och Minna Lindeberg kommer att delta i Prata bok-diskussionerna på bokmässan i Helsingfors

Skolorna som deltar i Prata bok anmälde sitt intresse efter ett rundbrev som skickades till skolorna i Svenskfinland i mars, där aktuella bokkataloger framställdes i samband med anmälningsformuläret. Åtta grupper valdes ut från Vasa, två skolor från Åbolands skärgård och flera andra skolor från Östnyland. De yngsta är från åk 5–6 och de äldsta är abiturienter. Prata bok initierades av Utbildningsstyrelsen år 2019, och Läscentrum har nu tagit över projektet som organiseras med stöd av Svenska kulturfonden och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.