Hem >

Prata bok

Prata bok

Läscentrums projekt Prata bok är en social händelse. Skolgrupper samtalar med aktuella författare och illustratörer på Bokmässan i Helsingfors. Eleverna får övning i att djupläsa en bok, lägga upp ett författarsamtal och stå på scen. Här möter författarna sina läsare och elever får tala till andra elever!

I korthet handlar Prata bok om att 10 skolklasser runtom i Finland får en möjlighet att komma till Helsingfors bokmässa och framföra sitt program på en av bokmässans scener! Till mässan får hela klassen komma och vi bjuder på biljetter, resor och övernattningar för hela klassen.

Prata bok utgår från de ungas egna intressen och det är klassen som själv planerar och framför sitt program. Det kan vara en intervju med en författare/illustratör, en diskussion kring ett aktuellt tema eller en paneldiskussion.

För de elever som ska stå på scen (2-4 per klass) ordnas en förberedande dag innan mässan där eleverna får coaching i scennärvaro och mikrofonanvändning samt hur man för litterära samtal, planerar intervjuer och tips inför det program varje klass planerar. Förberedande dagen ordnas i Helsingfors. Prata bok erbjuder en skolningsdag för dem som uppträder, med resor och övernattningar.

 

Anmälningstid för Prata bok 2024 har avslutats.

 

Fråga om det är något ni undrar över: barbro.enckell-grimm@lukukeskus.fi

 

Kom med i Prata bok!

Se på videon för barns och ungas egna läsupplevelser från Prata bok i Helsingfors bokmässa 2022.

Läs om ungdomars egna bokmässaupplevelser i Läsglans

Författarnas och elevernas tankar och kommentarer hittas även i Läsglans. Två skolgrupper gjorde reportageresor till Helsingfors bokmässa 2023. Läsglans sammanställar unga svenskspråkiga skribenters berättelser om tiden före och under bokmässan.

 

Prata bok ordnas av Läscentrum i samarbete med Svenska litteratursällskapet. Projektet finansieras av Svenska kulturfonden och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

   

 

 

Beställ nyhetsbrev

Jag har läst och godkänner integritetspolicyn