Etusivu > Nyheter >

Vi möts under Läsveckan!

Vi möts under Läsveckan!

Vi firar den nationella temaveckan för läsning och läskunnighet 22–28.4. I år är temat för Läsveckan Möten.

Läsveckan är en årligen återkommande nationell temavecka om läsning och läskunnighet. Läsveckan erbjuder perspektiv på litteratur och läsning för att inspirera alla åldrar till att ta tag i en bok. Man kan ta del i Läsveckan runt hela Finland, t.ex. genom att använda Läsveckans material, delta i diskussioner på sociala medier, lyfta fram läskunnighet ur det egna perspektivet, eller även organisera olika evenemang, händelser och jippon. Läsveckans innehåll kan användas under hela året i läskunnighetsarbete.

Årets tema för Läsveckan är Möten. Världar möts i läsupplevelser. När vi lär oss nya saker ökar vår förståelse, solidaritet och empati för varandra. Man kan mötas under Läsveckan såväl fysiskt som virtuellt, i till exempel läsecirklar, på författarbesök eller på sociala medier.

10 fakta om läsning 2024

Vi publicerar ett nytt faktapaket ”10 fakta om läsning” i år. Läscentrum sammanställer ett täckande, aktuellt paket om läskunnighet och läsning som fritt kan användas av till exempel lärare, medier och beslutsfattare.

Läsveckans noveller

I år har vi publicerad två splitternya noveller skrivna för ungdomar och för Läsveckan. Julia Wickholm har skrivit den svenska novellen Dammen. Den passar bäst för läsare i 10-årsåldern uppåt.

Den finska novellen Höllii är skriven av Dess Terentjeva. Novellen riktar sig till läsare i högstadieåldern, men beroende på gruppen kan den passa också för äldre lågstadie-elever eller andra stadiet.

Novellerna och frågor man kan utgå från i klassrumsdiskussioner finns på Läsveckans webbplats. Där finns också boktips i anslutning till de teman som behandlas i novellerna. Läsveckans noveller och material samt boktips.

Använd Läsveckans material i din kommunikation

Läsveckan är en bra tid att delta i läskunnighetsdiskussioner på sociala medier för att lyfta fram egna perspektiv på läsning och läskunnighet.

På Läsveckans webbplats hittar du logon du kan ladda upp och annat material som du fritt kan använda i din kommunikation. Materialet lämpar sig som botten för publiceringar på Facebook, Instagram och X. Bekanta dig med marknadsföringsmaterial för Läsveckan.

Läs en bok i kollektivtrafiken 25.4

Förra årets Läs en bok i kollektivtrafiken återkommer i år under Läsveckans torsdag!

Läsning är hobby som sällan syns i gatubilden. Att se någon läsa en bok i kollektivtrafiken kan inspirera medresenärer att ta tag i en bok! Läsveckans torsdag, 25.4 tar vi med oss en tryckt bok vi tycker om till bussen, spårvagnen, metron eller tåget. Njut av resan i litterärt sällskap.

Den som deltar i temadagen kan berätta vad hen läser och dela en bild på sociala medier under hashtagen  #läsenbokikollektivtrafiken #luekirjaajoukkoliikenteessä

 

Läsveckan samarbetar i år med bl.a.: Aikakausmedia, BookBites, CRITICAL, Erilaisten oppijoiden liitto, Nomadskolan, Folkupplysningssällskapet, Helsingin erilaiset oppijat ry, Lysmasken.net, Boksampo, Bibliotekskanalen, Lukemo, Läsglans, Lukumummit ja –vaarit, LukuTähti, Tillgänglighetsbiblioteket Celia, Selkokeskus, Sivupiiri, Finlands Biblioteksförening, Suomen sanataideopetuksen seura ry, Vanhempainliitto och Wikimedia Finland.