Etusivu >

Tips till läraren

Virtuella författarbesök – Tips till läraren

1. Bekanta er med författarens böcker före besöket, på det sättet får ni ut mera av det

Alla författare bygger upp sitt framträdande på sitt eget sätt. Under framträdandet berättar författaren om sina böcker, författarskapet och skrivarbetet. Det är intressantare att följa med författarbesöket om en eller fler böcker är bekanta redan innan och ni har förberett frågor.

 

2. Förbered frågor innan

Författarbesöket ger mycket mer om eleverna är aktiva. Ni kan komma överens om vem eller vilka som ställer frågorna till författaren på förhand. Ni kan också ställa frågor i chatten, då skriver eleverna eller läraren in frågorna till författaren. Om ni använder pads kan eleverna sitta i grupper och skriva in frågor och kommentarer.

 

3. Ni får instruktioner för virtuella författarbesök på förhand

Läscentrum skickar en länk till er epost ungefär en vecka före besöket. Av det framkommer också kontaktuppgifter till det tekniska stödet. Hen är tillgänglig 10 minuter före besöket och ställer upp för stöd under besöket (virtuellt och per telefon).

Vi kommer överens om en klass som är i kontakt i ljud och bild med författaren, om ni vill kan också andra klasser ha kameran påslagen under besöket. Vi brukar testa förbindelsen med den klass kontaktperson (lärare) som är med i ljud och bild med författaren. Då vet vi att tekniken fungerar.

 

4. Praktiska arrangemang i klassen

Det är läraren som svarar för hur eleverna uppför sig under det virtuella författarbesöket. Det bör finnas en lärare i varje klass som kör igång mötet och är närvarande under hela lektionen.

Eleverna kan också delta från sina hem, då räcker det att påminna dem om att de ska logga in med sina förnamn (inte smeknamn), och att de kommunicerar enbart om ärenden och frågor som gäller författarbesöket i chatten. Den som bryter mot regeln blir utvisad från författarbesöket.

 

5. Det virtuella författarbesöket är en 45 minuters lektion

Ett virtuellt författarbesök räcker 45 minuter. Om ni måste avbryta tidigare ber vi er meddela det i chatten eller muntligt så att hen är förberedd på att det tar slut tidigare. De flesta författare vill gärna ha frågor antingen under besöket eller i slutet av lektionen. Kom överens på förhand vilkendera tillvägagångssättet ni vill ha.

 

6. Återkom till besöket efteråt

Frågor att fundera på:

Vad väcker författaren för frågor hos er?
Vad berättade författaren om sina böcker och om hur det är att skriva?
Hurdant tänker ni att författarens arbete är?
Vilka nya saker lärde du dig?
Berättade författaren något som överraskade?
Fick du nyttiga tips om att skriva?

Eller lästips?

 

7. Ge respons

All respons är viktig för oss. Med hjälp av er respons kan vi utveckla verksamheten. Fråga eleverna och samla ihop vad de säger eller skriver. Skicka den till oss.

 

8. Vi hoppas att läsglädjen håller i sig länge!

För att upprätthålla motivationen kan det löna sig att:

a) Läsa författarens böcker.

Läs högt för yngre syskon, eller yngre elever. Uppmuntra hemmen till högläsning för barn i alla åldrar!

b) Håll gemensamma läsecirklar. Diskutera tillsammans det ni läst.

Vad tycker ni är roligt?
Var det spännande?
Vilken gestalt liknar dig?
Var och när utspelar sig handlingen?
Vad lärde du dig när du läste boken?

c) Skriv recensioner:

Vad handlar boken om?
Hurdan är stämningen?
Vilka teman behandlas i boken (t.ex. vänskap, naturen, mod, historia)?
För vem kan du rekommendera boken, vilken ålders eller typs läsare?