Etusivu >

Tehtäviä lukutaidosta maailmalla yläkouluun

Tehtäviä lukutaidosta maailmalla yläkouluun

Tehtävien tavoitteena on lisätä oppilaiden tietoa lukutaidon merkityksestä ja herättää pohtimaan, miten lukutaitoa voitaisiin vahvistaa ympäri maailmaa. Lisäksi tehtävät antavat oppilaille mahdollisuuden löytää motivaatiota ja ideoita omaan lukemiseen.

Tehtävät on laatinut tekstityöläinen ja pian valmis äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Vilma Tammelin.

Vaikuta lukutaitoon!

Kokonaisuuden kesto: 90 min

Tehtävien pohjamateriaalina toimii Lukukeskuksen tietopaketti 10 faktaa lukutaidosta maailmalla (2022). Paketin voi antaa oppilaiden luettavaksi ennen tuntia kotitehtävänä, mutta se ei ole edellytys tehtävien tekemiselle.

Linkki materiaaliin: 10 faktaa lukutaidosta maailmalla

 

I Mitä mieltä lukutaidosta? (20 min)

Yksilötehtävä + ryhmä tai koko luokka

Lämmittelykeskustelu herättelee oppilaiden omia ajatuksia lukemisesta ja lukutaidosta. Henkilökohtaisista kokemuksista siirrytään katsomaan lukutaidon tilannetta laajemmasta, myös maailmanlaajuisesta näkökulmasta.

 

Keskustelkaa ja pohtikaa yhdessä: (5 min)

 • Miten suhtaudutte lukutaitoon? Pidättekö sitä esimerkiksi tärkeänä tai turhanpäiväisenä asiana?
 • Missä kaikissa tilanteissa käytätte lukutaitoa? Entä missä muissa tilanteissa aikuiset käyttävät lukutaitoa?

 

Tutustu rauhassa itsenäisesti 10 faktaa lukutaidosta maailmalla -materiaaliin. (10 min)

 • Lue fakta 1: Joka seitsemäs aikuinen ei osaa lukea.
 • Jos ehdit: Lue lisäksi fakta 7. Lukutaidottomuus ei ole vain köyhimpien maiden ongelma

 

Keskustelkaa yhdessä tekstin pohjalta: (5 min)

 • Miltä lukutaidon tilanne Suomessa ja maailmalla vaikuttaa tällä hetkellä?
 • Mitä eroa on lukutaidottomuudella ja heikolla lukutaidolla? Mitä on hyvä lukutaito?
 • Millaiset asiat uhkaavat heikentää lukutaitoa?
 • Millaisia hyötyjä lukutaidosta on tekstin mukaan? Mitä muuta keksitte? Entä mitä iloa siitä on?

+ Valitkaa yhdessä luettavaksi vielä toinen fakta sellaisesta aiheesta, joka herättää eniten keskustelua.

 

II Mitä kuva kertoo lukutaidosta? (20 min)

Yksilötehtävä, paritehtävä

Tehtävässä tutustutaan 10 faktaa lukutaidosta maailmalla -materiaaliin, tutkitaan kuvioita ja herätellään oppilaiden omia kysymyksiä lukutaidosta.

 • Silmäile 10 faktaa lukutaidosta maailmalla -materiaalia: otsikoita, ingressejä ja kuvioita. Valitse yksi kuvio, joka kertoo kiinnostavan faktan lukutaidosta visuaalisesti. Esim. “Euroopassa joka viidennellä aikuisella on heikko lukutaito”. (5 min)
 • Mitä muuta haluaisit tietää asiasta? Kirjaa ylös 3–5 hyvää kysymystä.
 • Etsi kysymyksille hyvin perustellut vastaukset. Käytä apuna materiaalia ja mieti asiaa myös aiempien tietojesi pohjalta. (10 min)
 • Esimerkkikysymyksiä: Mitä tällä tarkoitetaan käytännössä? Miksi tämä on tärkeä asia? Mistä tämä voisi johtua? Miten tilannetta voitaisiin parantaa?
 • Esitelkää kuvion kertomat asiat pareittain tai pienryhmissä. (5 min)

III Osaatko ratkaista lukutaidon ongelmat? (30 min)

Ryhmätehtävä (3–4 hlö) tai koko luokka

Tehtävässä oppilaat pääsevät ratkomaan lukutaidon ongelmia. Ajatuksena on kehitellä ratkaisuja lukutaidon haasteisiin eri puolilla maailmaa ja eri väestöryhmissä. Ideoinnissa saa heittäytyä huumorin vietäväksi, mutta viimeistään loppukeskustelussa voi syntyä oivalluksia lukutaito-ongelmien monimutkaisuudesta.

Lukekaa yksi seuraavista faktateksteistä ensin itsenäisesti. Jakautukaa ryhmiin, joissa kaikki lukevat saman tekstin (ryhmätehtävä), tai valitkaa koko luokan kesken yhteinen fakta (koko luokka). Mieti lukiessa, millaisia lukutaitoon liittyviä ongelmia tekstissä mainitaan. (10 min)

 • Fakta 6. Globaalit kriisit uhkaavat lukutaitoa
 • Fakta 7. Lukutaidottomuus ei ole vain köyhimpien maiden ongelma
 • Fakta 8. Suomalaisista aikuisista 11%:lla on heikko lukutaito
 • Fakta 9. Kirjallisuus kuuluu kaikille lapsille

Lukemisen jälkeen valitkaa tekstistä ryhmässä yksi lukutaitoon liittyvä ongelma, kuten “Suomessakin on paljon heikosti lukevia aikuisia”.

Miten ongelman voisi ratkaista?

Keksikää mahdollisimman paljon erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Kirjatkaa ideat paperille tai luokan yhteiseen tiedostoon. Mielikuvitus saa lentää ja kaikki ideat ovat tässä vaiheessa yhtä hyviä! (10 min)

Valitkaa nyt ideoista paras.

Kuvitelkaa, että suunnitelma toteutuu menestyksekkäästi ja siitä tehdään lehtijuttu. Keksikää lööppiotsikko, joka kertoo, mitä on tapahtunut ja miten tapahtumat ovat vaikuttaneet myönteisesti lukutaitoon. (5 min)

Esim. Lukeminen sai oman oppiaineen yläkouluun – Pekka, 16, kertoo lukuharrastuksen pysyneen mukana vielä amiksessakin

 

Tutkikaa muiden lööppejä ja keskustelkaa luokan kesken. (5 min)

Tuntuiko helpolta vai vaikealta keksiä ratkaisuja lukutaidon parantamiseksi Suomessa tai maailmalla?

Millaisia eroja huomasitte lukutaidon haasteissa Suomessa, Euroopassa ja muualla maailmassa?

Löytyykö lööpeistä ideoita oman lukutaitonne kehittämiseen?

 

+ Voitte kirjoittaa lööpin ympärille myös kokonaisen kuvitteellisen uutisen ja kuvittaa sen.

 

IV Somepostaus: Miksi lukeminen kannattaa aina? (20 min)

Yksilötehtävä tai paritehtävä

Tehtävässä harjoitellaan ottamaan kantaa lyhyesti ja ytimekkäästi. Oppilaat suunnittelevat oppimansa lukutaitotiedon pohjalta vaikuttavia somepostauksia, jotka antavat tietoa lukutaidon tärkeydestä tai innostavat lukemaan. Toteuttakaa postaukset joko paperilla koulun seinälle tai julkaiskaa ne koulun somekanavalla.

Valitse vaikuttavan somepostauksen formaatti ja tyyli.

Kerrotko asiasta pelkällä tekstillä tai lisäksi kuvalla tai sarjakuvapiirroksella? Onko kirjoitustyyli humoristinen, asiallinen, ironinen tai myyntipuhemainen? (5 min)

Kirjoita somepostaus ja suunnittele mahdollinen kuvitus. Valitse toinen seuraavista näkökulmista. (15 min)

a. Mitä haluat kertoa muille lukutaidosta? Valitse postaukseen esimerkiksi itsellesi uusi näkökulma lukutaitoon tai lukemiseen. Käytä tietolähteenä yhtä tai useampaa seuraavista faktoista:

 • Fakta 2. Lukutaito on ihmisoikeus
 • Fakta 3. Lukutaito antaa lapselle tulevaisuuden
 • Fakta 4. Koulutus lisää tasa-arvoa
 • Fakta 5. Lukutaito mahdollistaa demokratian

b. Miten voisit innostaa muita lukemaan tai toimimaan muuten lukutaidon hyväksi? Kehitä esimerkiksi vetävä lukuhaaste tai kokoa postaukseen lukuvinkkejä.

Muista keksiä mukaan muutama lukemiseen ja lukutaitoon liittyvä hashtag, joiden avulla ihmiset löytävät postauksesi paremmin!