Etusivu >

Vinkkejä tietokirjojen käyttöön ihmistieteissä

Vinkkejä tietokirjojen käyttöön ihmistieteissä

Mausta oman aineesi opetusta tietokirjoilla ja niihin liittyvillä tehtävillä! Vinkit on suunniteltu ilmiöoppimisen näkökulmasta ihmistieteille. (Historia, yhteiskuntaoppi, uskonto/elämänkatsomustieto, terveystieto, [maantieto]. Lukiossa myös: psykologia, filosofia)

Kriittisen lukemisen ja tulkintojen tekemisen taitojen harjoittelu yhdistää niin sanottuja ihmistieteitä. Tietokirjan äärellä on loistotilaisuus analysoida esimerkiksi tiedon luotettavuutta tai miettiä, miten teksti liittyy omaan arkeen ja toisaalta muiden ihmisten ja yhteisöjen elämään.

Kunkin kokonaisuuden tehtävät I-III voidaan tehdä uuden kirjan parissa oppitunnilla, ja myös etäopetus on huomioitu. Voit soveltaa tehtäviä omien tarpeidesi mukaan kokonaisena oppituntina, osissa tai vaikkapa monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa.

Vinkkien laatimisessa on käytetty apuna Peruskoulun opetussuunnitelman perusteita (2014) sekä Lukion opetussuunnitelman perusteita (2019). Lisäksi on hyödynnetty Suomen tietokirjailijat ry:n Tietokirjoja kouluun! – Lukuvinkkejä yläkouluun ja lukioon -vihkoa (2018).

TEEMA/ILMIÖ: tiedon luotettavuus

Kokonaisuuden kesto: 90 min

I Mistä kaikkialta tietoa tulee? (20 min)

itsenäinen + ryhmätehtävä, yläkoulu/lukio, sama kirja/eri kirjat

Tehtävän tarkoituksena on tutkia avoimin mielin, mitä mieltä kutkuttavaa, uutta asiaa tietokirjasta voikaan löytyä. Opitaan käyttämään tietokirjaa reittinä muiden aiheeseen liittyvien lähteiden löytämiseen ja vertaillaan tietoa.

 • Selaile ja silmäile tietokirjaa. Valitse yksi itseäsi kiinnostava sana tai käsite, josta haluaisit lisätietoa ja vie se ryhmän yhteiselle Padlet-seinälle. (5 min)
 • Mitä tietokirja kertoo aiheesta? Mistä muualta löydät lisätietoa? Kerää löytämääsi tietoa lähteineen Padlet-seinälle. (10 min)
 • Vinkki: Käytä hyödyksi tietokirjan sisällysluetteloa, hakemistoa ja lähdeluetteloa.
 • Tutkikaa Padlet-seinää ja pohtikaa yhdessä, miten luotettavia lähteitä tietokirjat ja käyttämänne nettilähteet ovat (pohtia voi esim. julkaisualustaa, kirjoittajaa ja sitä, keneltä tieto on peräisin). (5 min)

II Syvennytään ja keskustellaan (40 min)

itsenäinen + pari-/ryhmätehtävä, lukio, sama kirja/eri kirjat

Tehtävässä tutkitaan tietokirjan aihepiirin näkökulmaa ja yhteyksiä oppijan omaan elämään ja arkeen. Päätarkoituksena on keskustella aiheesta vapaasti ajan kanssa, mutta herääviä ajatuksia voidaan myös koota yhteiseen miellekarttaan.

 • Lukekaa kirjojen johdantolukua hiljaa syventyen 20 minuutin ajan. Vaihtoehtoisesti opettaja voi lukea samaa kirjaa ääneen ryhmälle. (20 min)
 • Mitä lukemanne katkelma paljastaa tietokirjasta? Keskustelkaa seuraavista kysymyksistä pareittain tai koko ryhmän kesken. (20 min)
  1. Mikä on kirjan aiheena? Miten kirja lähestyy aihetta?
  2. Miten näkökulma on rajattu? Kenen näkökulmasta asia esitetään? Mitä muita mahdollisia näkökulmia voisi olla?
  3. Miten kirjan aihepiiri linkittyy omaan elämääni ja arkeeni?

Etävinkki: Keskustelua voi käydä myös chatissa, jolloin sille kannattaa varata hiukan enemmän aikaa. Kysymyksistä voi keskustella yksi kerrallaan ja opettaja voi halutessaan toimia ääniyhteydellä keskustelun puheenjohtajana.

 

III Vinkkilista (30 min)

ryhmätehtävä, lukio/yläkoulu, sama kirja/eri kirjat

Tässä kokoavassa tehtävässä ryhmät pääsevät pohtimaan, mikä on ollut heidän mielestään erityisen tärkeää ja kiinnostavaa tietokirjassa. Mikä on tietokirjan anti ja mitä asioita muidenkin tulisi tietää?

 • Kerätkää tietokirjasta 5 aiheeseen liittyvää oleellista tietoa tai vinkkiä, joita muut koulussa voisivat soveltaa, esimerkiksi “5 vinkkiä tubettajalle” tai “5 faktaa populismista”. (10 min)
 • Tehkää vinkeistä koonti haluamallanne tavalla: (20 min)
  1. Lyhyt video.
  2. Sähköinen juliste/some-päivitys. Käyttäkää esimerkiksi Canva-sovellusta (canva.com).
  3. Muu luova toteutus.
 • Muistakaa liittää työn loppuun lähteeksi kirja tai kirjat, joista tiedot ovat peräisin.

 

Tietokirjavinkkejä:

 • Mari Leppänen & Kai Löfgren: Urheilun kipupisteet (Finn Lectura 2017)
 • Heikki Palva & Irmeli Perho (toim.): Islamilainen kulttuuri (Otava 2016)
 • Risto Pulkkinen: Suomalainen kansanusko – Samaaneista saunatonttuihin (Gaudeamus 2014)
 • Tarja-Tuulikki Laaksonen: Kuka keksi haarukan – Arkiesineiden ihmeellinen historia (Minerva 2017)
 • Saku Tuominen & Annamari Heikkilä: Uskonko (Otava 2016)
 • Jan-Werner Müller: Mitä on populismi? (niin & näin 2017)
 • Tuomas Martikainen, Pasi Saukkonen & Minna Säävälä (toim.): Muuttajat – Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta (Gaudeamus 2013)
 • Pentti O. A. Haikonen: Tietoisuus, tekoäly ja robotit (Art House 2017)
 • Roni Back & Ville Kormilainen: Tubettajan käsikirja (Otava 2017)

 

Oppituntisisällöt on laatinut Vilma Tammelin, joka suorittaa opettajan pedagogisia opintoja Jyväskylän yliopistolla.