Etusivu >

Vinkkejä tietokirjojen käyttöön matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa

Vinkkejä tietokirjojen käyttöön matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa

Mausta oman aineesi opetusta tietokirjoilla ja niihin liittyvillä tehtävillä! Vinkit on suunniteltu ilmiöoppimisen näkökulmasta matemaattis-luonnontieteellisille aineille (matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, tietotekniikka).

Tietokirjallisuuden käsittely matemaattis-luonnontieteellisten aineiden tunneilla auttaa oppijoita näkemään, millä tavalla oppiaineiden sisältöjä sovelletaan oppituntien ulkopuolella monenmoisiin tarkoituksiin.

Kokonaisuuden tehtävät I-III voidaan tehdä uuden kirjan parissa oppitunnilla, ja myös etäopetus on huomioitu. Voit soveltaa tehtäviä omien tarpeidesi mukaan kokonaisena oppituntina, osissa tai vaikkapa monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa.

Vinkkien laatimisessa on käytetty apuna Peruskoulun opetussuunnitelman perusteita (2014) sekä Lukion opetussuunnitelman perusteita (2019). Lisäksi on hyödynnetty Suomen tietokirjailijat ry:n Tietokirjoja kouluun! – Lukuvinkkejä yläkouluun ja lukioon -vihkoa (2018)

TEEMA/ILMIÖ: ympäristö ja yhteisö

Kokonaisuuden kesto: 90 min

I Tietokilpailu: kysymisen ja vastaamisen logiikkaa (30 min)

itsenäinen + ryhmätehtävä/paritehtävä, yläkoulu/lukio, sama kirja/eri kirjat

 

Tehtävässä jokainen keksii tietokirjasta yhden tietokilpailukysymyksen ja toimii oman aiheensa asiantuntijana. Jos kaikilla on sama teos, kirja kannattaa jakaa oppilaille luvuittain päällekkäisten kysymysten välttämiseksi.

 • Etsi tietokirjasta jokin mielenkiintoinen, itsellesi uusi tiedonmurunen. (5-10 min)
 • Tee tiedon pohjalta tietokilpailukysymys (10 min):
  1. Muotoile kysymys, johon löytämäsi tieto vastaa.
  2. Keksi oikean vastauksen lisäksi kaksi väärää vastausvaihtoehtoa.
 • Pitäkää tietokilpailu (yksilö-/joukkuekilpailu): Opettaja tai kysymysten keksijä esittää kysymykset ja kilpailijat kirjoittavat vastauksensa paperille. Lopuksi tarkistetaan oikeat vastaukset. Kuka tiesi eniten? (15 min)

Etävinkki: Jokainen oppilas voi kopioida oman kysymyksensä vuorotellen chattiin. Toinen vaihtoehto on liittää kysymykset yhteiseen jaettuun tiedostoon.

 

II Mitä kuvat kertovat? (20 min)

Itsenäinen, yläkoulu/lukio, sama kirja/eri kirjat

 

Tehtävässä oppijoita ohjataan etsimään uutta tietoa huomion herättävien kuvien avulla. He pääsevät myös kuvittamaan itseään kiinnostavan ilmiön. Tehtävässä voi halutessaan hyödyntää tehtävän 1 kysymyksiä ja syventyä samaan aiheeseen kuvan kautta.

 • Etsi tietokirjasta kiinnostava kuva, taulukko tai tilasto. (10 min)
  1. Mitä ilmiötä siinä kuvataan? Mitä kuva kertoo käsiteltävästä ilmiöstä?
  2. Muodosta tilaston/taulukon perusteella laskutoimitus, jonka avulla saat lisätietoa aiheesta.

TAI

Etsi kuvassa olevasta ilmiöstä määritelmä tietokirjasta ja kirjoita se ylös.

 • Valitse tietokirjasta jokin toinen kiinnostava aihe. Millainen kuva siitä voisi kertoa? Ota itse kotoa tai ulkoa kuva, joka kuvaa mielestäsi hyvin aihetta. (10 min)

 

III Tietokirja ottaa kantaa #kestäväkehitys (40 min)

ryhmä/paritehtävä, lukio, sama kirja/eri kirjat

Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden yksi ajankohtainen sovellusala on ilmastonmuutosta hidastavien toimien kehittely. Tehtävässä oppijat pohtivat, miten tietokirjan antamaa tietoa voisi soveltaa kestävän kehityksen tavoitteisiin. Samalla harjoitellaan julkiseen keskusteluun osallistumista.

 • Etsikää eri näkökulmia kestävään kehitykseen Twitteristä esimerkiksi aihetunnisteilla #ilmastoteko, #kestäväkehitys ja #kiertotalous. Kootkaa näkökulmat koko ryhmän yhteiseen miellekarttaan paperille tai Padletiin. (10 min)
 • Palatkaa tietokirjan pariin. Pohtikaa keskustellen, millä tavoilla tietokirjan antamaa tietoa voisi soveltaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi (esim. arjen valinnat, energiantuotanto, ruokateollisuus, matkustaminen, kiertotalous). (10 min)
 • Tiivistä parin kanssa yksi tietokirjan pohjalta keksitty käytännön ratkaisuidea twiitiksi, eli alle 140 merkin mittaiseksi kantaa ottavaksi viestiksi. (20 min)
 • Muistakaa lisätä tietokirjan lähdetiedot ja sopivat hashtagit, kuten #kestäväkehitys ja #tietokirjallisuus.
 • Jakakaa twiitit ryhmän kesken Padlet-seinällä tai esimerkiksi oppilaitoksen Twitter-tilillä.

Tietokirjavinkkejä:

 • Paula Havaste ja Jussi Sippola: Ideoiden Suomi – 33 maailmaa muuttavaa innovaatiota (Karisto 2017)
 • Heikki Oja: Universumi (Ursa 2017)
 • Bill Bryson: Keho, opas asukkaalle (WSOY 2020)
 • Maarit Jokela, Mirkka Oja-Leikas & Meri Rova: Kiehtovat geenit – Mihin geenitietoa käytetään? (Duodecim 2017)
 • JP Jakonen & Matti Kamppinen: Kokonaisuuden näkemisen taito – Johdatus integraaliseen ajatteluun (Viisas Elämä 2017)
 • John Timbrell: Myrkkyjen paradoksi – Kemikaalit ystävinä ja vihollisina (Terra Cognita 2012)
 • Pekka Borg & Maria Joutsenvirta: Maapallo ja me – Luonnonvarat ja kasvun rajat (Docendo 2015)
 • Jenni Räinä & Vesa Ranta: Reunalla – Tarinoita Suomen tyhjeneviltä sivukyliltä (Like 2017)
 • Mikael Brunila & Kimmo Kallio (toim.): Verkko suljettu – Internet ja avoimuuden rajat (Into 2014)
 • Elina Lappalainen: Pelien valtakunta – Miten suomalaiset peliyhtiöt valloittivat maailman? (Atena 2015)

Oppituntisisällöt on laatinut Vilma Tammelin, joka suorittaa opettajan pedagogisia opintoja Jyväskylän yliopistolla.