Etusivu >

Kirjailija joka kouluun

Kirjailija joka kouluun

Kirjailija joka kouluun oli peruskouluille tarkoitettu, koko valtakunnan kattava toimintamuoto, joka lisäsi ja turvasi lasten ja nuorten lukuharrastusta tasa-arvoisesti. Se haastoi kunnat osallistumaan kirjailijakiertueeseen 1 € omavastuuosuudella per oppilas. Ohjelmassa lasten- ja nuortenkirjailijat vierailivat peruskouluissa, kertoivat kirjoista, keskustelivat oppilaiden kanssa ja puhuivat lukemisen merkityksestä.

Selvitys hankkeen vaikutuksista

Jyväskylän yliopisto on tehnyt selvityksen hankkeen vaikutuksesta oppilaisiin. Lue raportti: ”Kirjailijavierailu lukuinnostuksen lisääjänä – oppilaiden näkemyksiä Kirjailija joka kouluun -vierailuista.”

 

Kirjailija joka kouluun 2014

Syksyllä 2014 järjestettiin kuusi pidempää suomenkielistä Kirjailija joka kouluun –kiertuetta, jotka kestivät 3-5 päivää. Kiertueet suuntautuivat Pohjanmaalle, Keski- ja Länsi-Suomeen sekä Kuopion seudulle. Viisi lyhyempää, kahden tai yhden päivän mittaista kiertuetta, tehtiin Mikkeliin, Vantaalle ja Kouvolan sekä Jyväskylän seudulle.

Kiertueella mukana olivat kirjailijat: Pasi Lönn, Jyri Paretskoi, Laura Lähteenmäki, Terhi Rannela, Markku Karpio, Kalle Veirto, Nura Farah ,Elena Mady, Helena Waris, Mila Teräs ja Marika Laijärvi

Hankkeeseen valittiin 54 koulua 29 kunnasta. Yhteensä kirjailijat esiintyivät 5960 oppilaalle. Kirjailija joka kouluun –ohjelma järjestettiin vuonna 2014 WSOY:n kirjallisuussäätiön tuella.

Useat koulut olivat valmistautuneet kirjailijan vierailuun tutustumalla kirjailijaan ja hänen teoksiinsa etukäteen. Vierailujen jälkeen kirjoja alettiin lukea luokissa ääneen, ja niitä sai lainata koulun kirjastosta. Kirjailijat puhuivat vierailulla elämästään, taiteilijan työstä sekä lukemisen ja kirjoittamisen merkityksestä.

Kirjailija joka kouluun –kiertueet saivat jälleen positiivista palautetta:

Innostus lukemista ja kirjoittamista kohtaan kasvoi: ”Innostus kirjoittamiseen syttyi luokassa ja myös pojat innostuivat kirjoittamisesta. Oppilaat ilmaisivat mm. näin: ’Vitsit, mä oon samanlainen. Mäkin urheilen. Voiskohan musta tulla kirjailija’” Ikosen koulu, Pyhäjärvi (Markku Karpio)

”Kiinnostus Jyri Paretskoin kirjoja kohtaan ryöpsähti niin, että iltapäivän yhteistyöpalaverissa kirjaston väki kertoi kysynnän ylittäneen reilusti tarjonnan.” Jurvan ala- ja yläkoulu, Kurikka (Jyri Paretskoi)

Myös opettajat kokivat vierailun tervetulleeksi vaihteluksi sekä tukevan opetusta: ”Aloimme lukea Mila Teräksen suosittelemaa kirjaa Leijuva poika ääneen oppilaiden toivomuksesta.” Tirvan koulu, Kouvola (Mila Teräs)

Elävä kirjailija tuntui tuovan kirjallisuuden konkreettisemmin lähelle nuoria. Pienille paikkakunnille ohjelma oli ainoa mahdollisuus saada kirjailijavierailulle: ”Elävän kirjailijan tapaaminen on monelle uskomattoman hieno kokemus. Eivät kaikki osallistu esim. Helsingin kirjamessuille, maalla kun ollaan.” Orimattilan yhteiskoulu (Mila Teräs)

Innostus tarttui myös kirjailijoihin:”Kaiken kaikkiaan kiertueesta jäi erittäin positiivinen ja innostunut fiilis! Koin, että vierailu oli kouluille tärkeä ja että se otettiin tosissaan. ’Tämä on ihan kohokohtia meille’, sanoi eräs opettajista. Se veti kyllä nöyräksi ja kiitolliseksi.” Terhi Rannela

 

Kirjailija joka kouluun 2013

Vuonna 2013 suomenkielinen Kirjailija joka kouluun järjestettiin Väli-Suomessa, hankkeen aikana toteutettiin yhdeksän kirjailijavierailukiertuetta Seinäjoen, Jyväskylän, Iisalmen, Kuopion ja Varkauden seuduille. Mukana olivat lasten- ja nuortenkirjailijat Aleksi Delikouras, Pasi Lönn, Vilja-Tuulia Huotarinen, Terhi Rannela, Laura Lähteenmäki, Tomi Kontio, Salla Simukka, Annina Holmberg ja Sari Peltoniemi. Kaiken kaikkiaan suomen- ja ruotsinkielinen ohjelma tavoitti yhteensä lähes 8 000 oppilasta 2013.

Palaute hankkeesta oli innostunutta ja myönteistä: kirjailijavierailut edistivät lukemista. Oppilaat tarttuivat kouluilla vierailleiden kirjailijoiden teoksiin:

”Kaikki olivat innoissaan vierailun jälkeen. Isommat sanoivat heti menevänsä kirjastoon lainaamaan kirjailijan kirjat.” (Karstula)

Myös kirjoittaminen alkoi kiinnostaa. Vierailu motivoi oppilaita kirjoittamaan omia tarinoita. Myös kirjailijan työ kiinnostaa oppilaita: ”Aina on paikallaan huomata ihminen kirjan sivujen takana.” (Lestijärvi).

Apua opetukseen ja pienille kyläkouluille

Opettajat kokivat vierailun hyödyllisenä äidinkielen opetuksessa. Kaikenlainen apu innostamiseen koettiin tervetulleeksi. Erityisesti pienet kyläkoulut olivat vierailuista kiitollisia, koska vierailu ei olisi ollut heille mahdollinen ilman edullista omavastuuhintaa: ”Tuetut hankkeet ovat ainoa toivomme.” (Juankoski)

Myös poikien lukuinnostusta onnistuttiin herättelemään: ”Kirjailija oli Lukukeskuksen lahja Kinnulan pojille, joita ei ole kirjallisuus juuri kiinnostanut. Poikia kiinnostaa metsästys, mopot ja traktorit. Heistä tulee avullanne poikia, jotka lukevat dekkareita, metsästävät, mopoilevat ja ajavat suurilla Valtroilla.” (Kinnula)

Ohjelma toteutettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Otavan Kirjasäätiön tuella sekä koulujen omavastuuosuuksilla, joka on 1e/oppilas.

Kirjailija joka kouluun 2012

Vuonna 2012 Kirjailija joka kouluun pilotoitiin Itä-Suomessa. Kohderyhmäksi valikoituivat 5.-9. luokkalaiset,  tavoitteena oli rohkaista erityisesti vähemmän lukevia nuoria kirjallisuuden pariin. Suomenkieliseen ohjelmaan osallistui 60 koulua 24 kunnasta, yhteensä yli 4100 oppilasta. Kaiken kaikkiaan suomen- ja ruotsinkielinen hanke tavoitti yhteensä lähes 6 600 oppilasta vuonna 2012.

Ohjelma toteutettiin yhteistyössä kuntien sivistysjohtajien kanssa. Kirjailija joka kouluun rahoitettiin OKM:n erityisavustuksella, Wihurin säätiön tuella sekä koulujen omavastuuosuuksilla, joka oli 1e/oppilas.

Lue ohjelman ruotsinkielisestä puolesta, En författare till varje skola