Etusivu > Uutiset >

Hallitusohjelmaan kirjattu Lukulahja lapselle lisää lukemista vauvaperheissä

Hallitusohjelmaan kirjattu Lukulahja lapselle lisää lukemista vauvaperheissä

Neuvolassa jaettu kirjalahja on lisännyt lukemista suomalaisissa perheissä vuodesta 2019 alkaen. Lukulahja lapselle -ohjelma on kirjattu hallitusohjelmaan lasten lukutaidon vahvistamiseksi. Lukulahjan tavoitteena on tarjota yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaislukemiseen kaikissa Suomen vauvaperheissä.

Lukulahja lapselle on ensimmäinen Suomessa toteutettu valtakunnallinen koko ikäluokan tavoittava kirjalahjaohjelma. Hanketta rahoitettiin vuosina 2019–2021 Suomen Kulttuurirahaston tuella, ja toiminta on jatkunut sen jälkeen eduskunnan myöntämistä budjettivaroista.

Vauva-aikana aloitetut lukuhetket tukevat lapsen kielellistä kehitystä ja vahvistavat perheen välistä vuorovaikutusta. Yhteiset lukuhetket ovat merkityksellisiä lapsen koko kehitykselle. Ääneen lukeminen tukee lapsen myöhempää oppimista ja tasoittaa osaamiseroja. Varhaislapsuuden kokemukset vaikuttavat suuresti myös myöhempiin lukutottumuksiin.

”Neuvolassa jaettava kirjakassi on osoittautunut tutkitusti tehokkaaksi tavaksi lisätä lukemista vauvaperheissä. Kaikille jaettavat kirjat luovat yhdenvertaisemmat mahdollisuudet lukemiselle. On hienoa, että hallitus tunnistaa äänen lukemisen merkityksen ja että saamme toteuttaa ohjelmaa pitkäjänteisesti”, kertoo Lukukeskuksen toiminnanjohtaja Emmi Jäkkö.

Säännöllisestä ääneen lukemisesta on tutkitusti paljon hyötyä ja hanke on onnistunut lisäämään varhaislukemista vauvaiästä lähtien. Lukulahja lapselle -kirjakassin saaneista ja vaikuttavuuskyselyyn vastanneista perheistä 63% kertoi kirjakassin lisänneen perheen lukemista; 27% perheistä kertoi aloittaneensa lukemisen saatuaan kirjakassin ja 36% perheistä kertoi lukeneensa tavallista enemmän. Niissä perheissä, joissa lukeminen oli alkanut kirjakassin ansiosta, lukemisesta oli myös tullut säännöllinen osa arkea; jopa 77% perheistä kertoi lukevansa nyt vähintään kerran päivässä.

Lukulahja lapselle -ohjelmassa vauvaperheille jaetaan neuvolatarkastuksen yhteydessä kirjakassit. Kirjakassin sisältö on laadittu yhteistyössä moniammatillisen asiantuntijaryhmän kanssa. Valmisteluun on osallistunut lastenkirjailijoita, kuvittajia, tutkijoita, kirjastoammattilaisia, sosiaalityöntekijä sekä THL:n neuvola-asiantuntija. Ohjelman toteuttamisesta vastaa Lukukeskus.

 

Tutustu hankkeen tuloksiin.