Etusivu > Nyheter >

En läsgåva till barnet är inskrivet i regeringsprogrammet

En läsgåva till barnet är inskrivet i regeringsprogrammet

Bokgåvan som delas ut på barnrådgivningarna har främjat läsning i familjerna sedan år 2019. Programmet En läsgåva till barnet finns nu inskrivet i regeringsprogrammet för att stärka läskunnigheten. Programmets mål är att erbjuda jämlika möjligheter till tidig läsning för alla barnfamiljer i Finland. Bokkassen finns att få på svenska och finska

En läsgåva till barnet är det första riksomfattande bokdonationsprogrammet som når hela årsklassen barn i Finland. Åren 2019-2021 finansierades programmet av Suomen Kulttuurirahasto och verksamheten har efter det fortsatt med budgetmedel beviljade av riksdagen.

Lässtunder man börjat med under bebitiden stöder barnets språkutveckling och stärker interaktionen inom familjen. Gemensamma lässtunder har betydelse för barnets hela utveckling. Högläsning stöder barnets senare inlärning och jämnar ut kunskapsklyftor. Upplevelser i den tidiga barndomen påverkar läsvanorna senare i livet.

“Det har visat sig att bokkassen som delas ut av barnrådgivningarna har lett att man läser mer i barnfamiljerna. Böckerna som delas ut till alla ger jämlika möjligheter till läsning. Det är värdefullt att regeringen noterar och uppskattar högläsningens betydelse, och att vi får möjligheter att förverkliga programmet långsiktigt”, säger Läscentrums verksamhetsledare Emmi Jäkkö.

Forskning visar att regelbunden högläsning gör stor nytta, och programmet har ökat den tidiga läsningen redan från bebitiden. Av de familjer som fått En läsgåva till barnet och besvarat en enkät uppgav 63 % att bokkassen gjort att man läst mer I familjen; 27 % sa att de börjat läsa efter att de fått bokkassen och 36 % att de läst mer än tidigare. De familjer som börjat läsa tack vare bokkassen uppgav att läsningen blivit en del av vardagen; upp till 77 % av familjerna sa att de nu läser åtminstone en gång om dagen.

I programmet En läsgåva till barnet delar man ut bokkassar I samband med rådgivningsbesök. Bokkassens innehåll är sammanställt i samråd med ett mångprofessionellt team sakkunniga. Barnboksförfattare, illustratörer, forskare, bibliotekspersonal, socialarbetare samt rådgivningsproffs på Institutet för hälsa och välfärd THL har deltagit i det förberedande arbetet. Läscentrum står för programmets förverkligande.

 

Bekanta er med projektets resultat.