Etusivu > Uutiset >

Kirja eläväksi -hanke vei kirjailijavierailuja saavutettavasti eri kohderyhmille 

Kirja eläväksi -hanke vei kirjailijavierailuja saavutettavasti eri kohderyhmille

Lukukeskuksen Kirja eläväksi -hanke vei kirjallisuuden tekijöitä vieraaksi kouluihin ympäri Suomen. Hankkeen tavoitteena oli kokeilla uudenlaisia vierailumalleja ja tarjota vierailuja niille kouluille ja kohderyhmille, joille ne muuten eivät olisi saavutettavissa.

Kirja eläväksi -hankkeen aikana saatiin arvokasta tietoa kirjailijavierailujen kehittämiseksi ja uusia keinoja lukemaan innostamiseksi. Vierailujen jälkeen yhteensä 97 % opettajista koki kirjailijavierailun sopivan erinomaisesti tai hyvin osaksi oppituntia ja opetusta. Opettajista 65 % mielestä vierailu toi uutta näkökulmaa opetukseen. 

“Vierailun jälkeen oppilaat, jotka eivät ole aiemmin olleet innostuneita lukemisesta, pyysivät kirjoja lainaan”, kertoi eräs 8. luokan opettaja palautteessaan. 

Lukukeskuksen Kirja eläväksi -hankkeessa pystyttiin tarjoamaan vierailuja niille kouluille ja kohderyhmille, joille ne muuten eivät olisi saavutettavissa, esimerkiksi syrjäisen sijainnin takia. Kirjailijavierailujen ja lukutaitotyöpajojen tavoitteena oli saada lapset ja nuoret löytämään lukemisen ja kirjallisuuden eri muodot ja innostaa lukemaan kaikissa kieli- ja ikäryhmissä. Hankkeen kautta kouluilla vieraili kauno- ja tietokirjailijoita, kääntäjiä, selkokirjojen tekijöitä, kuvittajia ja runoilijoita. 

Kirja eläväksi –vierailujen tavoitteena oli selvittää, miten vierailut voisivat parhaiten toimia erilaisten kohderyhmien lukemisen tukena ja miten vierailukonsepteja voisi jatkossa kehittää edelleen. Lisäksi tavoitteena oli osoittaa opettajille kaunokirjallisuuden merkitys kouluopetuksen osana ja tukena, ja tuoda kirjailijat ja kirjat olennaisemmin osaksi koulun arkea. 

”Lukutaitoa edistävät hankkeet maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin. – – Jokainen nuori, joka syrjäytyy riittämättömän lukutaidon vuoksi, on liikaa. Kirjailijavierailut ovat tehokas ja toimiva tapa välittää tietoa lukutaidon merkityksestä”, vierailuja tehneen kirjailijan palautteessa muistutetaan. 

Kirja eläväksi -hankkeen vierailuilla kokeiltiin myös uudenlaisia vierailukäytäntöjä ja etsittiin tapoja tehdä vierailuista entistäkin innostavampia ja sopivampia eri kohderyhmille. Uusia vierailukonsepteja olivat lukupiirivierailut, kirjailijakummitapaamiset ja esimerkiksi kuvittajan ja kirjailijan yhteisvierailut. Hankkeessa kokeiltiin erilaisia työpajamalleja, joissa vierailuihin lisättiin toiminnallisuutta ja lasten ja nuorten omaa osallistumista. Hankkeessa vieraili aiempaa monipuolisemmin kirja-alan ammattilaisia esimerkiksi kääntäjävierailuilla. 

Hankkeen kautta toteutettiin 150 kirjailijavierailua vuosien 2021 ja 2022 aikana. Kirja eläväksi -vierailut tavoittivat tavoitteiden mukaisesti noin 5000 lasta ja nuorta. Vierailuja tehtiin päiväkodeissa, ala- ja yläkouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa ja aikuiskoulutuksessa (TUVA ja AIPE). Maantieteellisesti vierailuja järjestettiin 14 maakunnassa ja 39 kunnassa aina Utöstä Sevettijärvelle. 

Yhteensä Lukukeskuksen kautta järjestetään vuosittain lähes 2000 kirjailijavierailua. 

Hankkeen on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin: Kirja eläväksi -hankkeen loppuraportti (pdf)

Tutustu hankkeeseen Lukukeskuksen sivuilla: Kirja eläväksi -hankesivu