Etusivu > Uutiset >

Kirjallisuusjärjestöt vetoavat Ylen kirjallisuusohjelmien puolesta

Kirjallisuusjärjestöt vetoavat Ylen kirjallisuusohjelmien puolesta

Suomen keskeiset kirjallisuusjärjestöt ilmaisevat huolensa Ylen vähentyneestä kirjallisuusohjelmien tarjonnasta erityisesti televisiossa.

Aamu-tv:n yhteydessä nähty kymmenminuuttinen Aamun kirja oli ainoa säännöllinen kirjallisuusohjelma Ylen televisiokanavilla. Nyt tämäkin pitkäaikainen ohjelma on lopetettu. Rikkaan kirjallisuuskulttuurin ylläpitämiseksi Suomessa olisi tärkeää, että Yle panostaisi korkeatasoiseen kirjallisuusohjelmaan ja ottaisi osavastuun lukemisen ja lukutaidon edistämisestä yhdessä kansallisten, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Vetoamme sekä Ylen lakisääteisiin tehtäviin että ajankohtaisiin tarpeisiin liittyen sivistykseen ja demokratian vaalimiseen.

Ylellä on tärkeä asema kirjallisuuden ja lukemiskulttuurin edistäjänä ja lukutaidon puolestapuhujana. Ylen ohjelmat ovat merkittävässä roolissa myös koulujen kirjallisuusopetuksessa: kouluissa on yleisesti käytetty Aamun kirjaa ja muita Ylen kirjallisuuskeskusteluja oppituntien sisältöinä. Näitä tarvitaan jatkossakin.

Lukutaito on kansakunnan hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toimivuuden edellytys. Valtio on onneksi havahtunut tähän ja yhä voimakkaammin panostanut suomalaisten lukutaidon ja lukuharrastuksen lisäämiseen. Kansallisen lukutaitofoorumin työn tuloksena syntyi valtakunnallinen Lukuliike. Parhaillaan ollaan aloittamassa kansallisen lukutaitostrategian laatimista, jonka onnistunut toimeenpano edellyttää panostusta kaikilta valtiollisilta toimijoilta.

Tilastojen valossa suomalaisten kiinnostus kirjallisuutta kohtaan kasvoi vuonna 2020 merkittävästi. Lukukeskuksen kyselyn mukaan 23 % aikuisista luki korona-vuoden aikana enemmän kuin aikaisemmin ja 60 % on huolissaan siitä, etteivät lue tarpeeksi. Kirjamyynnin ja lainamäärien kasvun perusteella voidaan sanoa, että kirjallisuus kiinnostaa yleisöä entistä enemmän.

Ylen radiokanavilla ja sosiaalisen median kanavissa kuullaan ja nähdään kirjallisuuskeskustelua, mutta kirjallisuus ansaitsisi laajaa yleisöä tavoittavia ohjelmapaikkoja televisiosta. Kirjallisuuskeskustelut puhuttelevat ja luovat sellaista yhteisöllisyyttä ihmisten välille, jota juuri tässä ajassa kipeästi kaivataan.

Kyse ei ole suinkaan pelkästään kirjallisuudesta: tarvitsemme lukutaitoa ja rikasta kirjallista kulttuuria pitääksemme yllä sivistysvaltiota ja demokratiaa. Tämä on totta tänä päivänä ehkä enemmän kuin koskaan.

Finlands svenska författareförening
Lukukeskus – Läscentrum
Sanasto
Suomen Kirjailijaliitto
Suomen tietokirjailijat – Finlands facklitterära författare rf
Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto – Finlands Översättar och tolkförbund rf