Etusivu > Nyheter >

Litteraturorganisationer vädjar om litteraturprogram till Yle

Litteraturorganisationer vädjar om litteraturprogram till Yle

Centrala litteraturorganisationer i Finland uttrycker sin oro över Yles minskade utbud tv-program om litteratur.

Det tio minuter långa Aamun kirja (Morgonens bok) som sänts i Yles morgon var det enda regelbundet återkommande litteraturprogrammet på Yles tv-kanaler. Nu har också det här tv-programmet lagts ner.

För att upprätthålla Finlands rika litterära kultur vore det viktigt att Yle satsade på litteraturprogram av hög kvalitet och tog sitt ansvar för läsning och läskunnighet tillsammans med nationella, privata aktörer och den tredje sektorn. Vi vädjar till Yle med anledning av dess lagstadgade uppdrag och det aktuella behovet att bevaka bildning och demokrati.

Yle har en viktig roll som litteraturens förespråkare och läsningens försvarare. Yles program har en betydelsefull roll också i skolornas litteraturundervisning: Skolorna har ofta använt Aamun kirja och andra litteraturdiskussionsprogram som Yle producerat i sin undervisning, det här behovet kvarstår.

Läskunnigheten är en förutsättning för nationens välmående och samhällets funktionsförmåga. Staten har tack och lov vaknat upp och allt kraftigare verkat för att öka läsningen som hobby och förbättra läskunnigheten. Som ett resultat av det nationella läskunnighetsforumet föddes den riksomfattande Läsrörelsen. Vi håller som bäst på att dra igång en nationell lässtrategi. Ett lyckat utfall förutsätter insatser av samtliga statliga organ.

Statistiken visar att finländarnas intresse för litteratur ökade i betydande utsträckning år 2020.
Enligt en undersökning Läscentrum lät göra läste 23 % av den vuxna befolkningen mer än tidigare under coronaåret och 60 % anser att de inte läser tillräckligt. Utgående från uppgifter om ökad bokförsäljning och utlåning vid biblioteken, kan man sluta sig till att allmänheten intresserar sig alltmer för litteratur.

På Yles radiokanaler och sociala medier hör och läser man litteraturdiskussioner men litteraturen är betjänt av programtid på tv för att bättre nå ut. Litteraturdiskussioner talar till och ger upphov till en känsla av samhörighet – något vi är i skriande behov av i dessa tider.

Det är inte enbart en fråga om litteratur: vi behöver läskunnighet och en rik litterär kultur för att upprätthålla bildning och demokrati. Detta är ett faktum som är mer giltigt idag än någonsin.

Finlands svenska författareförening
Lukukeskus – Läscentrum
Sanasto
Suomen Kirjailijaliitto
Suomen tietokirjailijat – Finlands facklitterära författare rf
Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry – Finlands översättar- och tolkförbund rf