Etusivu > Uutiset >

Kouluissa toteutettu suurkampanja innosti lukemaan

Tiedote 20.06.2019

Lukuliike koulussa -kampanjalla lisättiin lukuintoa kouluissa valtakunnallisesti. Lukukeskuksen toteuttama kampanja loi palautteiden perusteella lukemisen ympärille innostavan ilmapiirin, joka tarttui tuhansiin lapsiin ja nuoriin.

Koulut panostavat lukemisen edistämiseen innovatiivisella ja luovalla tavalla. Koulujen toimintaa ja toimivia konsepteja lukemaan innostamiseksi pitäisi hyödyntää laajemmin ja järjestelmällisemmin mahdollisimman suuren joukon hyväksi.

Samaan aikaan monien opettajien huoli on, että suomalaiset koululaiset eivät lue vapaaehtoisesti mitään. Oppilaat välttelevät lukemista ja koulussa luettavaksi tarkoitetut kirjat jäävät nykyään yhä useammalta oppilaalta lukematta joko osittain tai kokonaan. Lukemisen vastaiset asenteet korostuvat kaveriporukoissa, joissa lukeminen nähdään ”nössöjen” juttuna. Lukeminen on vapaa-ajanviettotapana alkanut menettää entistä merkitystään, ja opettajat kaipaavat vinkkejä siihen, miten lapset ja nuoret saataisiin innostettua hetkeksi pois ruudun äärestä ja tarttumaan kirjoihin.

“Tapahtuman ansiosta muisti, että voisi myös lukea, eikä vain olla ruudulla”, poika, 6. lk.

Lukuliike koulussa -kampanjan tavoitteena oli saada näkyvyyttä lukemiselle ja opettajien sekä muiden ammattilaisten työlle, motivoida lapsia lukemaan ja luoda pysyviä rakenteita lukemisen tueksi. Kampanjalla tavoitettiin laajaa näkyvyyttä ja saavutettavuutta ja saatiin aikaan positiivista muutosta asenteissa lukemista kohtaan koulussa ja vapaa-aikana.

Kampanja tarjosi mahdollisuuden kokeilla laajasti lukemaan innostamisen keinoja, joita ei tässä laajuudessa ole voitu aikaisemmin kokeilla: ääneen lukeminen, toiminnallisuus, esikuvat, kirjavinkkaus, oikeanlaiset kirjat ja kohtaamiset kirjailijoiden kanssa. Kouluille tarjottiin lukutapahtumia, työpajoja, kirjailijavierailuja, kirjalahjoja, innostavia lukuhaasteita ja oppituntisisältöjä.

”Esiintyjien omat kokemukset toivat mieleen, että lukeminen kannattaa. Hauska kun kirjailija luki ääneen kirjaa”, tyttö, 8. lk.

Kampanjalle oli selvä tarve, josta kertoi sekin, että avoimella haulla mukaan haki 800 koulua. Tapahtumia, vierailuja ja työpajoja järjestettiin 200 koulussa eri puolilla Suomea Paraisilta Sodankylään.

Toteutuksessa oli tärkeätä avoimuus ja yhteistyö. Jokaisen koulutapahtuman yhteydessä informoitiin paikallisia yhteistyökumppaneita, mm. kirjastoja ja paikallista mediaa. Monet kirjastot lähtivät innolla mukaan ja paikallisten medioiden avulla kampanja sai näkyvyyttä monilla paikkakunnilla. Kampanja haluttiin rakentaa aidosti kouluja palvelevaksi, siksi sekä luokanopettajien että äidinkielen opettajien näkemys koulun arkeen sopivista sisällöistä ja tapahtumista oli ratkaisevan tärkeää.

Koulujen hakemuksista sekä oppilaiden ja opettajien palautteista saatiin paljon tietoa siitä, miten kouluissa lukemista edistetään ja mitä toiveita kouluilla on. Suurimpana toiveena oli saada oppilaille innostavia esikuvia lukemiseen. Heidän avullaan voidaan muuttaa kielteisiä asenteita lukemista kohtaan. Lukemisen tiellä on myös monia erilaisia seikkoja resurssipulasta maantieteellisiin syihin. Opettajat kuitenkin kaikkialla Suomessa pyrkivät innostamaan oppilaitaan lukemaan. He tarvitsevat tuekseen virikkeitä ja uusia ideoita ja tässä Lukuliike koulussa -kampanja oli suureksi avuksi.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin

 

 

 

Lukuliike koulussa oli kansallisen Lukuliikkeen avauskampanja. Lukuliike on seurausta vuoden 31.10.2017 perustetun kansallisen lukutaitofoorumin työstä. Ministeri Sanni Grahn-Laasosen asettaman lukutaitofoorumin työn taustalla oli huoli lukutaidon ja lukuinnon heikkenemisestä ja lukutaidon eriarvoistumisesta. Lukutaitofoorumin avulla haluttiin varmistaa, että jokainen lapsi ja nuori riippumatta taustastaan tai ominaisuuksistaan saa monipuolisen lukutaidon pärjätäkseen elämässä.