Etusivu > Nyheter >

Läsrörelsen i skolan ökade riksomfattande läsglädjen i skolorna

Läsrörelsen i skolan ökade riksomfattande läsglädjen i skolorna

Kampanjen Läsrörelsen i skolan erbjöd möjligheter att prova på ett brett spektrum sätt att tända läsgnistan, som konstaterats vara motiverande, men inte tidigare kunnat förverkligas i den här utsträckningen: högläsning, funktionalitet, förebilder, boktips, rätt sorts böcker och möten med författare. Skolorna erbjöds läsevenemang, verkstäder, författarbesök, bokgåvor, inspirerande läsutmaningar och lektionsinnehåll.

Målsättningen för kampanjen var att skapa synlighet för läsning samt lärares och andra proffs’ arbete, att motivera barn att läsa och att skapa bestående strukturer för att stöda läsning. Kampanjen strävade till bred synlighet och tillgänglighet samt en positiv förändring av attityder gentemot läsning i skolan och på fritiden.

Det fanns ett tydligt behov för kampanjen, 800 skolor ansökte om att få delta. Genom ansökningarna fick vi också viktig information om skolornas behov, om hindren för läsning och vad man i skolorna gör för att uppmuntra till läsning. 200 skolor runtom i Finland från Pargas till Sodankylä fick delta i kampanjen.

Läsrörelsen i skolan är den inledande kampanjen för den nationella Läsrörelsen. Bakgrunden till Läsrörelsen är det nationella läskunnighetsforumet, som tillsattes 31.10.2017 av minister Sanni Grahn-Laasonen. Orsaken var en oro för nedgången av läskunnigheten och läslusten samt ojämställdhet inom läskunnigheten. Med hjälp av läskunnighetsforumet ville man försäkra sig om att varje barn och ungdom, oberoende av sin bakgrund och sina egenskaper, får en mångsidig läskunnighet för att klara sig i livet.

Läskunnighetsforumet skapade riktlinjer, som under de kommande åren kan följas för att utveckla läskunnigheten och läslusten, samt grundade Läsrörelsen. Läsrörelsen skulle startas fartfyllt med en bred synlighets- och motivationskampanj, som Läscentrum fick i uppgift att förverkliga.

Kampanjen tillämpade delvis Läsrörelsens riktlinjer nr. 1:

Inspirerade barn och ungdomar att läsa
Erbjöd modeller för involverande läsning
Uppmuntrade förebilder uppskattade av barn och ungdomar att berätta om sin egen läshobby och läsningens betydelse
Stödde läslusten på involverande sätt
Stödde barn och ungdomar i att själva skapa text

Slutrapport