Etusivu > Uutiset >

Kunnilla keskeinen rooli lukutaidon ylläpitäjänä

Kunnilla keskeinen rooli lukutaidon ylläpitäjänä

Lukutaidon ylläpitäminen ja vahvistaminen edellyttää pitkäjänteisiä toimia ja yhteistyötä kunnan eri hallinnonalojen kanssa, Lukutaidon kuntafoorumissa summattiin eilen. Lukuviikon seminaarissa pohdittiin, miten lukutaidon ja oppimistulosten heikkeneminen tulisi ottaa huomioon kunnissa ja miten yhteistyötä kuntien, järjestökentän ja paikallisten toimijoiden kesken parhaiten vahvistettaisiin. Tilaisuuden puheenvuoroissa jaettiin tietoa ja vinkkejä lukutaitotyöhön niin suurissa kaupungeissa kuin pienemmissä kunnissa.

Ensimmäinen Lukutaidon kuntafoorumi järjestettiin Opetushallituksen tiloissa Helsingissä tiistaina 18.4.2023. Seminaari oli suunnattu kuntapäättäjille ja luottamushenkilöille sekä kaikille kuntien lukutaitotyöstä kiinnostuneille osallistujille.

”Lukutaito ei ole vain äidinkielen opettajien asia, vaan meidän kaikkien asia. Tämä on yksi Lukutaito-ohjelman ohjenuorista ja tämä näkyy päivän ohjelmassa. Olemme iloisia, että monipuolisen puhujajoukon lisäksi saimme paikan päälle ja etäyhteyden päähän monien eri alojen ammattilaisia kuntasektorilta ja sen läheltä”, totesi avauspuheenvuorossaan Opetushallituksen Lukutaito-ohjelman erityisasiantuntija Hanna Järvenpää.

Lukutaidon kuntafoorumin asiantuntijapuheenvuorossa Sari Sulkunen (Jyväskylän yliopisto) muistutti, että PISA-tulosten perusteella nuorten lukutaito on huonontunut 2000-luvun alusta, mutta ei enää merkittävästi vuodesta 2012 eteenpäin. 2000-luvulla myös printtitekstien lukeminen on vähentynyt. Silti suomalaiset nuoret ovat yhä globaalissa vertailussa kärkimaiden joukossa.

Painetun tekstin lukemisen ja lukutaidon yhteys tuli esiin muissakin puheenvuoroissa, ja puhujat olivat yhtä mieltä siitä, että sitä olisi tärkeää vahvistaa myös monilukutaidon tukemiseksi. Lukutaidon opettaminen ja tukeminen ei ole vain äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien tehtävä. Kirjastojen merkitys kaikenikäisten kuntalaisten lukutaidon edistämisessä korostui puheenvuoroissa. Lastenkirjainstituutin Kaisa Laaksonen nosti esiin konkreettisia esimerkkejä lasten ja nuorten lukemaan innostamiseen. Lukevan aikuisen esimerkin näyttäminen lapsille ja nuorille on tärkeää.

Lukutaidon kuntafoorumissa nostettiin esiin monipuolisia kokemuksia ja ideoita, miten kunnissa tehtävää lukutaitotyötä voidaan tukea valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.

Kuntien yhteisissä lukutaitoverkostoissa pyritään kehittämään pysyviä rakenteita lukutaitotyöhön, mutta toimivien ja kestävien verkostojen rakentamiseen toivotaan lisää aikaresursseja. Kuntien ja järjestöjen yhteistyöstä kertoivat pedagoginen asiantuntija Antti Aaltonen (Helsingin kaupunki) ja Lukukeskuksen Emmi Jäkkö, jotka esittivät, että hankkeissa saatua tietoa ja osaamista tulisikin saada siirrettyä jatkuvaan käyttöön. Lukutaidon tukitoimiin toivotaan jatkuvuutta ja hanketyötä pyritään kehittämään kohti pitkäjänteistä verkostotoimintaa.

”Lukutaidon tukemiseksi täytyy luoda laaja ja monialainen turvaverkko. Yhteistyön rakentaminen edellyttää kuitenkin aikaa. Tällöin hankkeissa käynnistyneet hyvät toimintamallit ehtivät vakiintua kentällä, eivätkä vaikutukset lakkaa, vaikka hanke päättyisi,” Lukukeskuksen Emmi Jäkkö totesi.

Esitysten perusteella kunnissa tehdään jo nyt paljon työtä lukutaidon hyväksi. Päivän kantavaksi teemaksi nousi, että pelkän huolestumisen sijaan tilanteen halutaan pyrkiä kohti aktiivista toimintaa lukutaidon hyväksi. Sen edellytys on riittävän henkilöstön ja rahoituksen turvaaminen eri oppimisympäristöissä. Lukuliikkeestä alkanut kansallinen ja pitkäjänteinen lukutaitotyö on ollut toivottua, ja yhteistyötä mahdollistavia rakenteita on tärkeää vahvistaa jatkossakin. Kaikenikäisten lukutaidon ja lukevan elinkaaren tukeminen vaatii monialaista yhteistyötä.

Opetushallituksen Lukuliike on uudistunut Lukutaito-ohjelmaksi, joka edistää kansallisen lukutaitostrategian toimeenpanoa. Päivän lopuksi julkaistiin Opetushallituksen erityisavustushaku, josta voi hakea rahoitusta lasten, nuorten ja aikuisten lukutaidon vahvistamiseksi kuntatasolla.

 

Lukutaidon kuntafoorumin järjestivät yhteistyössä Opetushallitus/Lukutaito-ohjelma, Lukukeskus, Lastenkirjainstituutti, Äidinkielen opettajain liitto sekä lasten ja nuorten lukemista edistävien kirjastopalvelujen valtakunnallinen erityistehtävä ERTE (Seinäjoen kaupunginkirjasto).

Lukutaidon kuntafoorumin esitykset ovat katsottavissa tallenteena Kirjastokaistalla: kirjastokaista.fi