Etusivu > Uutiset >

Ljubljanan lukutaitomanifesti on Euroopan yhteinen vetoomus lukemisen puolesta 

Ljubljanan lukutaitomanifesti on Euroopan yhteinen vetoomus lukemisen puolesta

Edistynyt lukutaito ja kyky syventyvään lukemiseen on välttämätön taito nyky-yhteiskunnassa, muistuttaa lokakuun 10. päivä 2023 julkaistu Ljubljanan lukutaitomanifesti. Manifesti on yhteiseurooppalainen vetoomus kirjojen lukemisen merkityksestä digiympäristöissä. Lukukeskus on yksi sen allekirjoittaneista lukutaitojärjestöistä.

Yhteiskunnat ovat perustavanlaatuisten muutosten edessä. Digitaalinen toimintaympäristö muuttaa tapojamme elää, olla vuorovaikutuksessa, työskennellä, opiskella ja lukea. Digitalisoitumisen sosiaalisia ja kulttuurisia vaikutuksia lukutaitoon ja -käytäntöihin ei ole vielä riittävästi tutkittu.

Ljubljanan kansainvälinen lukutaitomanifestin, Ljubljana Manifesto on Higher Level Reading, keskeisimpinä tavoitteina on kääntää lukutaidon kehityssuunta nousuun, ymmärtää paremmin riittävän lukutaidon merkitys digitalisoituneessa yhteiskunnassa sekä tunnistaa pitkäjänteisen lukemisen välttämättömyys demokratian turvana. Se kehottaa päättäjiä ja muita yhteiskunnan rakenteissa toimivia tahoja tukemaan kansalaisten syventyvää lukemista ja kriittistä lukutaitoa.

Edistynyt lukutaito saavutetaan pitkäjänteisellä lukemisella, joka vahvistaa lukijan kognitiivisia taitoja, laajentaa ymmärrystä ja käsitteellistä kapasiteettia sekä sosiaalista kyvykkyyttä. Nämä taidot ovat välttämättömiä aktiiviselle kansalaisuudelle demokraattisessa yhteiskunnassa.

“Lukeminen on avain parempaan yhteiskuntaan. Me näemme lukemisen perusoikeutena”, sanoo manifestin allekirjoittanut EUReadin verkostopäällikkö Dan Beeke.

Yksi konkreettinen keino lisätä pitkäjänteistä lukemista on tukea perheiden lukemista alusta lähtien. Varhaiset lukuhetket luovat pohjan korkeatasoiselle lukemiselle myöhemmin elämässä.

”Elinikäinen edistynyt lukutaito voidaan saavuttaa vain, jos lukeminen aloitetaan aivan pienestä pitäen. Tämä tarkoittaa, että meidän on mahdollistettava lukeminen kaikissa lapsiperheissä ja autettava heidän vanhempiaan kasvattamaan lapsensa kielirikkaassa ympäristössä”, Beeke toteaa.

“Lukukeskus toimii yhtenä rintamana muiden eurooppalaisten lukutaitotoimijoiden kanssa. Digitaalinen toimintaympäristö edellyttää meiltä aina vain parempaa lukutaitoa. Sen saavuttamiseksi tarvitaan laajoja yhteisiä toimenpiteitä kaikilla yhteiskunnan sektoreilla”, Lukukeskuksen toiminnanjohtaja Emmi Jäkkö muistuttaa.

Tarvitaan lisää tutkimusta ja tietoa

Vaikka digitaalitekniikka tarjoaa paljon mahdollisuuksia uusille lukemisen muodoille, viimeaikaiset empiiriset tutkimukset osoittavat, että digitaalisella ympäristöllä on kielteinen vaikutus lukemiseen, erityisesti pitkäkestoiseen lukemiseen ja luetun ymmärtämiseen. On myös epäselvää, onko siirtyminen digitaaliseen mediaan todella lunastanut lupauksensa oppimistulosten parantamisesta.

Viimeaikaiset erilaiset tutkimukset osoittavat, että keskeiset korkeamman tason lukutaidot ja -käytännöt, kuten kriittinen ja tietoinen lukeminen, hidas lukeminen, ei-strateginen lukeminen ja pitkä lukeminen, ovat vähentyneet. Nykyinen koulutuspolitiikka nojautuu puolestaan pitkälti monokulttuurisiin standardoituihin peruslukutaidon testeihin ja digitaalitekniikan kasvavaan käyttöön.

Lukutaitokoulutuksessa, arvioinnissa, tutkimuksessa ja poliittisessa päätöksenteossa olisi keskityttävä enemmän aikuisten ja lasten korkeamman tason lukemisen käytäntöihin, jotta voidaan ymmärtää lukutaitojen ja -käytäntöjen kehittymistä aikakaudella, joka on yhä riippuvaisempi kaikkialla läsnä olevasta digitaalisesta infrastruktuurista.

Ljubljanan manifestin ovat kirjoittaneet lukutaitotutkijat André Schüller-Zwierlein (Regensburgin yliopisto, Saksa), Anne Mangen (Stavangerin yliopisto, Norja), Adriaan van der Weel (Leidenin yliopisto, Alankomaat) ja Miha Kovač (Ljubljanan yliopisto, Slovenia).

EURead on Euroopan laajuinen lukutaitoverkosto, jonka jäsen Lukukeskus on. EUReadin jäsenjärjestöt ovat allekirjoittaneet Ljubljanan lukutaitomanifestin yhdessä muun muassa PEN Internationalin ja kansainvälisen kirjastojärjestö IFLA:n kanssa.

 

Lue englanninkielinen manifesti kokonaisuudessaan: The Ljubljana Reading Manifesto: Why higher-level reading is important