Etusivu > Uutiset >

Päiväkodeissa kaivataan tukea monikieliseen lukemiseen

Päiväkodeissa kaivataan tukea monikieliseen lukemiseen

Kielitietoisuuden ja -taidon tukeminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tukee luku- ja kirjoitustaidon kehittymistä sekä kaikkea oppimista.

Suomesta on tulossa yhä monikulttuurisempi ja monikielisempi paikka asua, mikä tuo mukanaan uusia tarpeita myös kouluissa ja päiväkodeissa.  Lukukeskus haluaakin tukea lukutaidon oppimista erilaisissa ympäristöissä ja monikielistä lukemista. Osana Monikielinen lukutaito -hanketta Lukukeskus teetti päiväkodeille kyselyn, jossa selvitettiin päiväkotien kokemuksia, haasteita ja tarpeita monikielisessä toimintaympäristössä.

Lukukeskuksen teettämään kyselyyn vastasi 370 päiväkotia. Päiväkotien kyselyn pohjalta on selkeä tarve materiaalille, jolla ohjataan päiväkotien henkilökunta opastamaan vanhempia tukemaan lapsen lukutaito kotona. Lisäksi tarvitaan materiaalia vanhemmille, jota he voivat käyttää kotona ja josta he saavat tarpeellista tietoa sekä lukemisen että oman kotikielen tärkeydestä.

Lue lisää kyselyn tuloksista Satakielikuukauden blogista

”Kielitietoisuuden ja -taidon tukeminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tukee luku- ja kirjoitustaidon kehittymistä sekä kaikkea oppimista. Taustatyön perusteella on selvää, että hyvän lukutaidon edellytyksenä on oman äidinkielen osaaminen ja sen arvostaminen.

Language awareness and skills at the earliest possible stage supports the development of reading and writing skills and all learning. Based on the background work, it is clear that a prerequisite for good literacy skills is knowing and appreciating one’s own mother tongue”, kirjoittaa Lukukeskuksen toiminnanjohtaja Ilmi Villacís.

Satakielikuukausi on äidinkieltä ja kielellistä moninaisuutta juhliva jakso, jota vietetään Kansainvälisen äidinkielen päivän 21.2. ja Maailman runouden päivän 21.3. välissä. Lukukeskus oli mukana Satakielikuukaudessa edistämässä Monikielistä lukutaitoa.

Lukukeskuksen Monikielinen lukutaito -hankkeessa selvitetään maahanmuuttajaperheiden sekä päiväkodin ja koulun valmiuksia tukea lapsen monikielisyyttä sekä oman äidinkielen osaamista.