Etusivu > Uutiset >

Lukuviikko 2024 alkaa – 10 faktaa lukemisesta julkaistu

Lukuviikko 2024 alkaa – 10 faktaa lukemisesta julkaistu

Lukemisen ja lukutaidon valtakunnallista teemaviikkoa Lukuviikkoa vietetään 22.-28.4.2024. Lukuviikolle julkaistava 10 faktaa lukemisesta -tietopaketti on ajantasainen ja kattava katsaus Suomen lukutaitotilanteeseen. Se kokoaa yhteen yli 50 tutkimusta, tilastoa ja selvitystä suomalaisten lukutaidon kehityksestä ja lukutottumuksista.

Mikä merkitys vanhempien lukutottumuksilla on lasten lukutaitoon? Miten neuvola voi lisätä perheiden lukemista? Miten aikuisten heikko lukutaito vaikuttaa työllistymiseen? 10 faktaa lukemisesta -tietopaketti nostaa esiin lukemisen ja lukutaidon merkityksen niin yksilölle kuin koko yhteiskunnalle.

Positiivista on, että lukeminen on edelleen yksi suomalaisten mieluisimpia ajankäyttötapoja. 82 % suomalaisista kertoo lukevansa kirjoja tai kuuntelevansa äänikirjoja mielellään. Lukemisen määrän vähentyminen näkyy kuitenkin tilastoissa. Lähes kolmasosa suomalaisista aikuisista ei lue vapaa-ajallaan edes yhtä kirjaa vuodessa. Neljäsluokkalaisista joka kuudes kertoo, ettei koskaan näe vanhempaansa lukemassa kirjaa.

Lasten lukutaidon kehityksessä merkittävin taustatekijä ovat kodin lukutottumukset. Siksi on huolestuttavaa, että yhä harvempi vanhempi pitää lukemisesta.

– Aikuisten lukemisen väheneminen vaikuttaa lasten ja nuorten lukutaidon kehitykseen. Siksi meidän aikuisten tulisikin kiinnittää huomiota siihen, miten arvostamme lukemista: puhummeko siitä ja näkyvätkö kirjat arjessa. Vanhemmat toimivat omien lastensa tärkeimpinä lukemisen esikuvina, mutta kuka tahansa meistä voi olla lukemisen lähettiläs ja innostaa muita lukemaan ja vahvistamaan lukutaitoaan, Lukukeskuksen toiminnanjohtaja Emmi Jäkkö sanoo.

Lukuviikon teema Kohtaaminen muistuttaa, kuinka lukukokemusten myötä maailmat kohtaavat, opimme uutta, ja ymmärrys, solidaarisuus ja empatia kasvavat.

– Pitkäjänteinen lukeminen vahvistaa kognitiivisia taitoja, laajentaa ymmärrystä ja lisää sosiaalista kyvykkyyttä. Hyvä lukutaito on myös demokraattisesti toimivan yhteiskunnan tae ja paras puolustus valeuutisia, vihapuhetta ja ääri-ilmiöiden nousua vastaan. Siksi lukutaitoon onkin ratkaisevan tärkeää panostaa juuri nyt, Jäkkö sanoo.

Yhteiskunnan rakenteet edellyttävät meiltä koko ajan sujuvampaa lukutaitoa ja monipuolisempia perustaitoja. Tulevina vuosina kansalaisten lukutaitoon kohdistuu aivan erityisiä vaatimuksia, kun tekoäly haastaa totutut käsityksemme tekstiympäristöjen luotettavuudesta ja logiikasta. Riittävä lukutaito on myös kilpailukyvyn, elinikäisen oppimisen ja tuottavuuden tae. Siksi suomalaisten lukutaitoa kannattaa tukea kaikilla yhteiskunnan sektoreilla.

– Suomalaisten lukutaidon suunta käännetään yhdessä. Tarvitsemme laajoja valtakunnallisia toimia, vaikuttavia ohjelmia, kirjailmiöitä sekä puhetta lukemisen merkityksestä ja lukutaidon asemasta. Jokaisella suomalaisella tulee olla oikeus oppia lukemaan ja kehittää lukutaitoaan koko eliniän ajan, Emmi Jäkkö summaa.

Lukuviikko on Lukukeskuksen järjestämä vuosittainen valtakunnallinen lukutaidon teemaviikko. Lukuviikon aikana julkaistaan ajankohtaista tietoa lukutaitotilanteesta, tarjotaan näkökulmia kirjallisuuteen ja lukemiseen ja innostetaan kaikenikäiset kirjojen pariin, sekä järjestetään erilaisia tapahtumia ja tempauksia lukemisen ympäriltä.

Tutustu 10 faktaa lukemisesta 2024 -tietopakettiin.

10 fakta om läsning

Tietoa Lukuviikosta