Etusivu > Nyheter >

Läsveckan 2024 börjar – 10 fakta om läsning publiceras

Läsveckan 2024 börjar – 10 fakta om läsning publiceras

Vi firar den nationella temaveckan om läsning och läskunnighet 22-24.4.2024. Faktapaketet 10 fakta om läsning är en aktuell och täckande översikt om läsningen i Finland. Det är en sammanställning av 50 forskningsresultat, statistik och kartläggningar av läskunnighet och läsvanor i landet, och hur dessa utvecklats den senaste tiden.

Vilken betydelse har föräldrarnas läsvanor för barns läskunnighet? Hur kan barnrådgivngarna stöda läsning i familjerna? Hur inverkar vuxnas svaga läskunnighet på sysselsättningen i landet? Faktapaketet 10 fakta om läsning lyfter fram läsningens och läskunnighetens betydelse för både individen och hela samhället.

Det är glädjande att läsning fortfarande är en favoritsysselsättning bland finländarna. 82 % av befolkningen uppger att de gärna läser böcker eller lyssnar på ljudböcker. Statistiken visar ändå att vi läser mindre än förr. Nästan en tredjedel av den vuxna befolkningen läser inte ens en bok per år. Av fjärdeklassarna säger en fjärdedel att de aldrig ser sina föräldrar läsa en bok.

Läsvanorna i hemmet är en betydande bakgrundsfaktor för hur barnens läskunnighet utvecklas. Därför är det oroväckande att allt färre föräldrar tycker om att läsa.

– Barns och ungas utveckling som läsare och deras läskunnighet påverkas av att de vuxnas läsning minskar. Därför borde vi vuxna fästa uppmärksamhet vid hur vi värdesätter läsning: talar vi om läsning och syns böcker hemma i vardagen?

Föräldrarna är sina barns viktigaste förebilder när det gäller läsning, men vi kan alla vara läsambassadörer och inspirera varandra att läsa och stärka vår läskunnighet, säger Läscentrums verksamhetsledare Emmi Jäkkö.

Läsveckans tema Möten påminner oss om att världar möts i läsupplevelser, vi lär oss nya saker och vår förståelse, solidaritet och empati växer.

– Tålmodig läsning stärker våra kognitiva färdigheter, breddar insikter och stärker våra sociala färdigheter. En god läskunnighet ger den bästa garantin för ett demokratiskt fungerande samhälle och är det bästa försvaret mot desinformation, hatprat och extremism. Det är därför viktigt att satsa på läskunnighet nu, säger Jäkkö.

Samhällssstrukturerna förutsätter allt bättre läsförståelse av oss. De kommande åren utsätts medborgarnas läskompetens för nya, speciella krav när artificiell intelligens utmanar våra uppfattningar och textmiljöernas pålitlighet och logik. En tillräcklig läskompetens är en garant för vår konkurrenskraft, livslångt lärande och produktivitet. Därför bör läskunnigheten få stöd av alla samhällssektorer.

– Vi kan alla tillsammans vända trenden på läskunnigheten i Finland. Vi behöver riksomfattande åtgärder, effektiva program, litterära fenomen och tal om läsningens och läskunnighetens betydelse. Alla finländare bör ha rätt att lära sig läsa och utveckla sin läskompetens genom hela livet, summerar Emmi Jäkkö.

Läsveckan är en årligen återkommande riksomfattande temavecka om läsning. Läscentrum publicerar aktuell information om läskunnighet, erbjuder perspektiv på litteratur och läsning, och inspirera personer i alla åldrar att ta tag i en bok, samt ordnar olika evenemang och jippon kring läsning.

10 fakta om läsning