Etusivu > Uutiset >

Monikielinen lukutaito -selvitys julkaistu englanniksi

Monikielinen lukutaito -selvitys julkaistu englanniksi

Lukukeskuksen Monikielinen lukutaito -hanke selvitti vuonna 2022 monikielisten perheiden sekä varhaiskasvatuksen ja kirjastoalan ammattilaisten toiveita, tarpeita ja haasteita lapsen lukutaidon tukemisessa ja vahvistamisessa.

Monikielinen lukutaito -hanke halusi selvittää millaista tukea monikielisille perheille on tarjolla, mutta varsinkin millaista tukea perheet itse kaipaisivat. Selvitys antaa tietoa ja eväitä julkisten ja yksityisten palvelujen kehittämiseksi kaiken kielisten lukutaidon tueksi.

Hankkeen selvityksen mukaan monikieliset perheet toivovat lukutaidon tukemiseen lisää resursseja, selkeää yhteistyötä, tietoa ja osaamista. Päiväkodit ja kirjastot ovat keskeisessä asemassa sellaisten lasten lukutaidon tukijoina, joiden vanhemmat puhuvat muuta kuin suomea tai ruotsia.

”Monikielisyys on rikkaus koko yhteisölle, ja jokaisella tulee olla oikeus omaan äidinkieleen. Oman äidinkielen tukeminen vahvistaa myös uuden kielen oppimista”, kertoo Lukukeskuksen toiminnanjohtaja Emmi Jäkkö.

Selvityksestä nousseiden toimenpide-ehdotusten lisäksi Lukukeskuksen tavoitteena on jatkossa tuottaa materiaaleja kirjastojen ja varhaiskasvatuksen ammattilaisille siitä, miten monikielistä lukutaitoa voi tukea ja vahvistaa. Parhaiten monikielisyyttä tuetaan yhteisönä; parempi ymmärrys monikielisten perheiden tarpeista auttaa ammattilaisia löytämään uusia keinoja lukutaidon tukemiseksi yhdessä perheiden kanssa.

Nyt Monikielinen lukutaito -hankkeen raportti on julkaistu myös englanniksi. Englanninkielinen julkaisu on tarkoitettu erityisesti Suomessa asuville perheille ja ammattilaisille, mutta selvitystä voidaan hyödyntää myös kansainvälisesti.

Lukukeskus on ollut jo pitkään mukana tukemassa saavutettavia ja moninaisuuden huomioivia palveluita. Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry, jota Lukukeskus on ollut perustamassa, täyttää 10 vuotta joulukuussa 2022. Yhdistys ylläpitää Kulttuuria kaikille -palvelua, jonka tehtävänä on tarjota tietoa ja tukea kulttuuritoimijoille saavutettavuuden, moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden kysymyksissä.

 

Tutustu Monikielinen lukutaito -selvityksen tuloksiin ja lue koko raportti

Tutustu Monikielinen lukutaito -hankkeen englanninkieliseen selvitykseen