Etusivu > Uutiset >

Monikielisten lasten oman äidinkielen lukutaitoa on tärkeää tukea

Monikielisten lasten oman äidinkielen lukutaitoa on tärkeää tukea

Oman äidinkielen vaaliminen tukee lapsen lukutaitoa, oppimista ja kasvua. Lukukeskuksen materiaalien avulla monikielisiä perheitä kohtaavien ammattilaisten on helppo kannustaa vanhempia lukemaan lapsilleen. Lue lapselle -opas vanhemmille on saatavilla jo 19 kielellä.

Jokaisella lapsella tulisi olla mahdollisuus lukemiseen omalla äidinkielellään tai äidinkielillä. Lain mukaan jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Oman äidinkielen vahvistaminen tukee myös muiden kielten, kuten suomen, oppimista. Siksi monikielisten lasten ja näiden vanhempien lukemisen tukeminen on ollut pitkään osa Lukukeskuksen valtakunnallista lukutaitotyötä.

Lue lapselle -oppaan avulla eri alojen ammattilaiset voivat kertoa lapsiperheille helposti lukemisen merkityksestä. Esimerkiksi päiväkodit, kirjastot, neuvolat ja muut sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset voivat hyödyntää materiaalia vapaasti työssään.

Lue lapselle –oppaiden kielivalikoimaa on kartutettu vuosien varrella. Uusia kielitoiveita tulee säännöllisesti. Kielivalintojen tukena on käytetty tilastoja pienten lasten äidinkielistä Suomessa sekä kyselyvastauksia ammattilaisilta eri puolilta Suomea, jotta oppaat auttaisivat mahdollisimman monia perheitä. Oppaiden sisältöä on myös räätälöity kohderyhmien tarpeiden mukaan.

Omalla äidinkielellä lukeminen tukee lapsen identiteettiä

Ukrainankieliselle oppaalle syntyi tarve Venäjän hyökkäyssodan seurauksena. Opasversio suunniteltiin yhdessä Suomeen muuttaneiden ukrainalaisten kanssa yhteistyössä Diakonissalaitoksen Perheiden parissa -toiminnan kanssa. Ukrainalaisille oli tärkeää kertoa oppaassa, kuinka yhteiset lukuhetket omalla kielellä voivat tuoda turvaa kriisitilanteessa.

”Ukrainankielisten kirjojen lukeminen on tärkeää lapsille, ja se myös vahvistaa heidän identiteettiään. Kun vanhemmat lukevat ääneen lapsille, se auttaa lapsia ilmaisemaan itseään paremmin omalla tunnekielellään. Tämä taas parantaa lasten itsetuntoa ja siten myös päivittäistä vuorovaikutusta. On siis ehdottomasti hyvä asia, että vanhemmat ja lapset voivat lukea yhdessä omalla kielellään!” kommentoi Perheiden parissa -toiminnassa työskennellyt Maryna Kulykova oppaan valmistuttua.

Toinen vahva toive oli saada oppaaseen perustietoa kirjastosta kaikille ukrainankielisille. Suomalainen kirjastojärjestelmä oli tehnyt vaikutuksen sitä tunteviin, mutta kaikki eivät olleet löytäneen kirjaston palveluiden äärelle. Kirjasto on monelle maahanmuuttaneelle tärkeä kotoutumista edistävä paikka. Oman äidinkielen tukemisessa merkittävä toimija on Monikielinen kirjasto, joka palvelee siirtokokoelmien avulla kaikkia Suomen yleisiä kirjastoja.

Jokainen perheiden kanssa työskentelevä voi toimia lukemisen lähettiläänä

Lue lapselle -verkkopalvelussa on ammattilaisen tueksi myös opas ammattilaiselle ja asiantuntijatietoa monikielisyydestä. Tavoitteena on, että jokainen oppaaseen tarttuva ammattilainen saa tietoa monikielisyyden tukemisesta riippumatta siitä, kuinka monta monikielistä lasta esimerkiksi hänen varhaiskasvatusryhmässään on. Kaikkien ammattilaisten on tärkeää olla perillä oman äidinkielen merkityksestä.

”Saamamme palautteen perusteella ammattilaiset kaipaavat apua lukemisen merkityksestä kertomiseen eri kielillä. Tiedusteluja erikielisistä materiaaleista ja kirjoistakin tulee Lukukeskukseen säännöllisesti, ja uusia kieliversioita toivotaan usein”, kertoo Vilma Tammelin Lukukeskuksesta.

Vanhemman oppaita eri kielillä voi vapaasti tulostaa ja jakaa tarpeen mukaan. Tutustu vanhemman oppaisiin ja muihin materiaaleihin: luelapselle.fi

 

Opetushallitus rahoitti monikielisten Lue lapselle -materiaalien tuottamista vuonna 2023.