Etusivu > Uutiset >

Tietokirjailija kouluun -hanke innosti tuttujen ja tuntemattomien aiheiden pariin eri oppiaineissa

Tietokirjailijavierailut innostivat tuttujen ja tuntemattomien aiheiden pariin eri oppiaineissa

Lauri Jäntin säätiön rahoittamassa ja Lukukeskuksen koordinoimassa Tietokirjailija kouluun -hankkeessa järjestettiin yhteensä 13 tietokirjailijavierailua yläkouluissa ja lukioissa.

Tietokirjailija kouluun -hankkeen tarkoituksena oli avartaa kirjojen käsittelyä äidinkielen ja kirjallisuuden tunneilta myös muiden oppiaineiden tunneille, innostaa lukemiseen uudesta näkökulmasta ja tehdä tietokirjallisuutta tutummaksi. Tietokirjailijoilla on moninaisten aiheiden asiantuntijoina annettavaa eri oppiaineiden opetukseen. Hankkeessa tietokirjailijat vierailivat eri aineiden tunneilla.

Palautteiden perusteella yli puolet oppilaista piti tietokirjailijan vierailua mielenkiintoisena ja koki sen tuovan uusia näkökulmia oppiaineeseen. Lähes puolet vastasi vierailun olleen kivaa vaihtelua tavalliseen opiskeluun.

“Vierailu oli herättävä, vaikka olen aiemminkin perehtynyt aiheeseen esimerkiksi katsomalla dokumentteja”, kertoi opiskelija Ida Räisänen. Kirjailija Suvi Auvinen vieraili heidän terveystiedon tunnillaan puhumassa kirjastaan Lihan loppu.

“Artistin tekemästä musiikista saa kyllä tietoa kuuntelemalla, mutta emme yleensä näe artistin syvempää puolta”, kertoi opiskelija nimeltä Nuppu kirjailija Mari Koppisen vierailtua musiikin tunnilla.

Myös opettajat pitivät vierailuja mukavana vaihteluna, joita voisi hyödyntää jatkossakin opetuksessa.

“Tätä aihepiiriä ei ole juuri käsitelty aiemmin tunneilla. Vierailun aiheita voisi hyödyntää joskus myöhemminkin tunneilla”, sanoi uskonnon opettaja Elina Lampela. Heidän uskonnon tunnillaan vieraili kirjailija Marjut Hjelt puhumassa luonnonkansojen uskomuksista.

Tietokirjailijavierailujen  tueksi ja vaikutusten lisäämiseksi kouluihin toimitettiin kirjailijoiden teoksia ja opettajille lähetettiin vinkkejä, kuinka tutustua kirjoihin ennen ja jälkeen vierailun. Lisäksi opettajat voivat hyödyntää jatkossa opetuksessa Lukukeskuksen tuottamia oppituntisisältöjä.

Lauri Jäntin säätiön tarkoituksena on suomenkielisen tietokirjallisuuden edistäminen. Tietokirjallisuuden tulevaisuus riippuu siitä, tottuvatko nuoret lukemaan tietokirjoja

Koulujen uudet opetussuunnitelmat korostavat monialaista oppimista, siksi tietokirjoilla on kouluopetuksessa entistä suurempi merkitys. Tietokirja voi innostaa tarttumaan kirjaan myös vähemmän lukevia. Kirjaa ei välttämättä tarvitse lukea kannesta kanteen, vaan on mahdollisuus tutustua itseään kiinnostaviin osioihin.