Etusivu >

Tietokirjailija kouluun

Tietokirjailija kouluun

Koulujen uudet opetussuunnitelmat korostavat monialaista oppimista, siksi tietokirjoilla on kouluopetuksessa entistä suurempi merkitys. Tietokirja voi innostaa tarttumaan kirjaan myös vähemmän lukevia. Kirjaa ei välttämättä tarvitse lukea kannesta kanteen, vaan on mahdollisuus tutustua itseään kiinnostaviin osioihin.

Oppituntivinkkejä tietokirjallisuutta hyödyntäen:

Matemaattis-luonnontieteellisille aineille (matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, tietotekniikka)

Tietokirjallisuuden käsittely matemaattis-luonnontieteellisten aineiden tunneilla auttaa oppijoita näkemään, millä tavalla oppiaineiden sisältöjä sovelletaan oppituntien ulkopuolella monenmoisiin tarkoituksiin.

Taito- ja taideaineille (musiikki, kuvaamataito, liikunta, peruskoulussa myös: käsityö, kotitalous)

Taito- ja taideaineisiin liittyvää tietokirjallisuutta riittää! Tietokirjojen käsittely tunneilla antaa esimerkiksi mahdollisuuksia etsiä tietoa oppijoita kiinnostavista aiheista sekä inspiroitua eri alojen ammattilaisten työstä, teoksista ja tarinoista.

Ihmistieteille (Historia, yhteiskuntaoppi, uskonto/elämänkatsomustieto, terveystieto, [maantieto]. Lukiossa myös: psykologia, filosofia)

Kriittisen lukemisen ja tulkintojen tekemisen taitojen harjoittelu yhdistää niin sanottuja ihmistieteitä. Tietokirjan äärellä on loistotilaisuus analysoida esimerkiksi tiedon luotettavuutta tai miettiä, miten teksti liittyy omaan arkeen ja toisaalta muiden ihmisten ja yhteisöjen elämään.

 

Nuorten verkkolehden Lukufiiliksen yksi viime vuoden teemoista oli tietokirjallisuus. Kirjavinkkari Sini Helminen kokosi vinkkilistan nuoria kiinnostavista tietokirjoista eri aihealueitten alta. Tietokirjoja löytyy esimerkiksi urheilusta, tubettamisesta, pelaamisesta ja ilmastosta.

 

Tietokirjailija kouluun -hanke toi uusia näkökulmia oppiaineisiin

Tietokirjailijoiden vierailut sopivat mihin tahansa oppiaineeseen! Tietokirjailija kouluun -hankkeessa vierailuja vietiin eri oppiaineiden tunneille yläkouluun ja lukioon.

Lauri Jäntin säätiön rahoittamassa ja Lukukeskuksen koordinoimassa Tietokirjailija kouluun -hankkeessa järjestettiin vuonna 2020 yhteensä 13 tietokirjailijavierailua. Ajatuksena oli avartaa kirjojen käsittelyä äidinkielen ja kirjallisuuden tunneilta myös muiden oppiaineiden tunneille, innostaa lukemiseen uudesta näkökulmasta ja tehdä tietokirjallisuutta tutummaksi. Tietokirjailijoilla on moninaisten aiheiden asiantuntijoina annettavaa eri oppiaineiden opetukseen. Hankkeessa tietokirjailijat vierailivat eri aineiden tunneilla.

Palautteiden perusteella yli puolet oppilaista piti vierailua mielenkiintoisena ja koki sen tuovan uusia näkökulmia oppiaineeseen. Lähes puolet vastasi vierailun olleen kivaa vaihtelua tavalliseen opiskeluun. Myös opettajat pitivät kommenttien perusteella vierailuja mukavana vaihteluna, joita voisi hyödyntää jatkossakin opetuksessa. Eri alojen asiantuntijat sopivat vieraiksi esimerkiksi historian, maantiedon, biologian, kemian, fysiikan, yhteiskuntaopin, uskonnon, liikunnan, psykologian tai musiikin tunnille. Tietokirjailijat sopivat oman alansa asiantuntijoina erinomaisesti syventämään oppituntien aiheita.

Tietokirjailijavierailujen  tueksi ja vaikutusten lisäämiseksi kouluihin toimitettiin myös kirjailijoiden teoksia. Lisäksi opettajat voivat hyödyntää jatkossa opetuksessa tuottamiamme oppituntisisältöjä.  Opettajille lähetettiin vinkkejä vierailuun valmistautumisesta sekä tapoja tutustua kirjailijan teoksiin ennen ja jälkeen vierailun.

Lauri Jäntin säätiön tarkoituksena on suomenkielisen tietokirjallisuuden edistäminen. Tietokirjallisuuden tulevaisuus riippuu siitä, tottuvatko nuoret lukemaan tietokirjoja.