Etusivu >

Tietokirjailija kouluun

Tietokirjailija kouluun

Koulujen uudet opetussuunnitelmat korostavat monialaista oppimista, siksi tietokirjoilla on kouluopetuksessa entistä suurempi merkitys. Tietokirja voi innostaa tarttumaan kirjaan myös vähemmän lukevia. Kirjaa ei välttämättä tarvitse lukea kannesta kanteen, vaan on mahdollisuus tutustua itseään kiinnostaviin osioihin.

Oppituntivinkkejä tietokirjallisuutta hyödyntäen:

Matemaattis-luonnontieteellisille aineille (matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, tietotekniikka)

Tietokirjallisuuden käsittely matemaattis-luonnontieteellisten aineiden tunneilla auttaa oppijoita näkemään, millä tavalla oppiaineiden sisältöjä sovelletaan oppituntien ulkopuolella monenmoisiin tarkoituksiin.

Taito- ja taideaineille (musiikki, kuvaamataito, liikunta, peruskoulussa myös: käsityö, kotitalous)

Taito- ja taideaineisiin liittyvää tietokirjallisuutta riittää! Tietokirjojen käsittely tunneilla antaa esimerkiksi mahdollisuuksia etsiä tietoa oppijoita kiinnostavista aiheista sekä inspiroitua eri alojen ammattilaisten työstä, teoksista ja tarinoista.

Ihmistieteille (Historia, yhteiskuntaoppi, uskonto/elämänkatsomustieto, terveystieto, [maantieto]. Lukiossa myös: psykologia, filosofia)

Kriittisen lukemisen ja tulkintojen tekemisen taitojen harjoittelu yhdistää niin sanottuja ihmistieteitä. Tietokirjan äärellä on loistotilaisuus analysoida esimerkiksi tiedon luotettavuutta tai miettiä, miten teksti liittyy omaan arkeen ja toisaalta muiden ihmisten ja yhteisöjen elämään.

 

Nuorten verkkolehden Lukufiiliksen yksi viime vuoden teemoista oli tietokirjallisuus. Kirjavinkkari Sini Helminen kokosi vinkkilistan nuoria kiinnostavista tietokirjoista eri aihealueitten alta. Tietokirjoja löytyy esimerkiksi urheilusta, tubettamisesta, pelaamisesta ja ilmastosta.

 

Tietokirjailija kouluun -hanke toi uusia näkökulmia oppiaineisiin

Tietokirjailijoiden vierailut sopivat mihin tahansa oppiaineeseen! Tietokirjailija kouluun -hankkeessa vierailuja vietiin eri oppiaineiden tunneille yläkouluun ja lukioon.

Lukukeskuksen ja Lauri Jäntin säätiön Tietokirjailija kouluun -hankkeessa järjestettiin 13 tietokirjailijavierailua yläkoulun ja lukion eri aineiden tunneille. Vierailujen tarkoituksena oli houkutella oppilaita tietokirjojen pariin samalla kun syvennyttiin oppitunnilla käsiteltävään aiheeseen.

Kiinnostusta tietokirjoihin voidaan lisätä kirjailijavierailujen avulla. Tietokirjailija kouluun -hankkeen kyselyn mukaan tietokirjailijan vierailu innosti lähes puolia oppilaista ottamaan lisää selvää kirjailijan puhumasta aiheesta. 27 % ilmoitti aikovansa lukea kirjailijan kirjoittaman tietokirjan, vaikka vain 13 % ilmoitti lukevansa tietokirjoja vapaa-ajallaan.

Tietokirjailijan vierailun perusteella 63 % oppilaista sai uutta näkökulmaa oppiaineeseen. 19 %:n mielestä oppiaine tuntui vierailun jälkeen kiinnostavammalta kuin ennen ja 22 % oppilaista kiinnostui vierailun aiheesta harrastuksena. 

 

Tietokirjallisuuden lukeminen voi tehostaa oppimista

Tietokirjojen lukeminen voi olla myös keino päästä monilukutaitoon kiinni. Lukutaitotutkija, emeritusprofessori William Brozo vieraili Lukuliikkeen koordinoimassa Kansallisen lukutaitostrategian seminaarissa huhtikuussa. Hän keskittyi puheessaan erityisesti monilukutaidon merkitykseen opiskelijoiden näkökulmasta. Monilukutaito on kyky toimia erilaisissa kirjallisissa ympäristöissä.

Brozo esitti, että kullakin tieteenalalla on omat kirjalliset ja kulttuuriset käytäntönsä, jotka tulisi tuntea ja jotka tulisi avata opiskelijoille. Tieteenalan konventioiden ymmärtäminen edesauttaa opiskelijoiden monilukutaidon ja kriittisen ajattelun kehittymistä sekä tehostaa oppimista, lukemista ja työskentelyä. Brozo korosti, että käsitys oman tieteenalan konventiosta kehittyy muun muassa lukemalla alakohtaisia tekstejä mahdollisimman monipuolisesti.

 

Opettajille apuja tietokirjoista

Brozon mukaan keskustelu monilukutaidosta on toistaiseksi jäänyt pitkälti asiantuntijapuheen tasolle. Hän painotti, että monilukutaidon edistämisen kannalta olisi tärkeää tarjota opetushenkilökunnalle tietoa monilukutaidosta käytännössä sekä malleja siitä, miten opettajat voivat opetuksessaan tukea opiskelijoiden monilukutaidon kehittymistä.

Lukukeskuksen ja Lauri Jäntin säätiön hankkeessa on pyritty tuomaan opettajille keinoja tukea opiskelijoiden monilukutaidon kehittymistä. Hankkeessa tuotettiin tietokirjallisuuteen liittyvät oppituntisisällöt (linkki), joita opettajat voivat hyödyntää opetuksessa myös jatkossa.

Opiskelijoita tulisikin kannustaa tietokirjojen pariin, sillä monilukutaito kehittyy samalla kun opiskelija tarttuu häntä kiinnostavaan aiheeseen.

Tietokirjailija kouluun -hankkeen vierailujen opettajista 56 % vastasi vierailun olevan kiinnostava opetuksen näkökulmasta ja 100 %:n mielestä vierailu innosti oppilasta perehtymään aiheeseen.

Lauri Jäntin säätiön tarkoituksena on suomenkielisen tietokirjallisuuden edistäminen. Tietokirjallisuuden tulevaisuus riippuu siitä, tottuvatko nuoret lukemaan tietokirjoja.