Etusivu >

Vinkkejä tietokirjojen käyttöön eri oppiaineissa

Tehtäviä matemaattis-luonnontieteellisille aineille (matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, tietotekniikka)

Tietokirjallisuuden käsittely matemaattis-luonnontieteellisten aineiden tunneilla auttaa oppijoita näkemään, millä tavalla oppiaineiden sisältöjä sovelletaan oppituntien ulkopuolella monenmoisiin tarkoituksiin.

Tehtäviä taito- ja taideaineille (musiikki, kuvaamataito, liikunta, peruskoulussa myös: käsityö, kotitalous)

Taito- ja taideaineisiin liittyvää tietokirjallisuutta riittää! Tietokirjojen käsittely tunneilla antaa esimerkiksi mahdollisuuksia etsiä tietoa oppijoita kiinnostavista aiheista sekä inspiroitua eri alojen ammattilaisten työstä, teoksista ja tarinoista.

Tehtäviä ihmistieteille (Historia, yhteiskuntaoppi, uskonto/elämänkatsomustieto, terveystieto, [maantieto]. Lukiossa myös: psykologia, filosofia)

Kriittisen lukemisen ja tulkintojen tekemisen taitojen harjoittelu yhdistää niin sanottuja ihmistieteitä. Tietokirjan äärellä on loistotilaisuus analysoida esimerkiksi tiedon luotettavuutta tai miettiä, miten teksti liittyy omaan arkeen ja toisaalta muiden ihmisten ja yhteisöjen elämään.