Etusivu > Uutiset >

Vantaalla opitaan lukemaan ilolla – uusi lukupolkumalli yhtenäistää lukemaan oppimista

Vantaalla opitaan lukemaan ilolla – uusi lukupolkumalli yhtenäistää lukemaan oppimista

Lapsen kiinnostus kirjoihin ja into lukea on paras lähtökohta lukemaan oppimiselle. Siksi Vantaalla panostetaan lukuintoon erityisesti esi- ja alkuopetuksessa. Lukukeskuksen ja Vantaan kaupungin yhteisessä kehittämisessä syvennytään lukuilon ja lukemisen kulttuurin vahvistamiseen.

Vantaalla on kiinnitetty erityistä huomiota lapsille tärkeään nivelvaiheeseen esiopetuksesta perusopetukseen. Tässä lukemaan oppimisen herkkyysvaiheessa lasten lukutaidoissa ja -valmiuksissa on suurta vaihtelua. Samalla olisi tärkeää, että tietoa lapsen lukemisen valmiuksista siirtyisi esiopetuksesta kouluun. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön lisäksi Vantaalla on kehitetty hyviä keinoja lukuilon ja lukemisen kulttuurin vahvistamiseen. Vantaalla on pitkät perinteet esi- ja alkuopetuksen ja kirjaston yhteistyöstä. 

Lukukeskuksen ja Vantaan kaupungin esi- ja alkuopetuksen yhteisessä kehittämistyössä innostetaan lapsia lukemaan siinä vaiheessa, kun lapsi siirtyy esiopetuksesta ensimmäiselle luokalle. Lukupolku-mallin tavoitteena on auttaa opettajia pitämään yllä lasten lukuintoa. 

“Lukupolun tarkoituksena on taata, että lukeminen on tasavertaisesti osa jokaisen lapsen arkea koulun alusta saakka. Ryhmän myönteinen suhde kirjoihin hyödyttää jokaista lasta. Lukupolun materiaali tukee monipuolisesti lasten lukijuutta”, kertoo hankekoordinaattori Vilma Tammelin Lukukeskuksesta.  

Koko kaupungin yhteisessä esi- ja alkuopetuksen koulutuspäivässä kaikki opettajat kutsuttiin mukaan testaamaan Lukupolku-pilottimateriaaleja. Lukupolku-malliin on tuotettu opettajien kyselyvastausten perusteella opetusmateriaalia yhdessä moniammatillisen työryhmän kanssa. Lukupolun tehtävät toteuttavat esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmia. Materiaalien pilottiversio jaettiin Vantaan esiopetuksen, ensimmäisen ja toisen luokan opettajille koulutuspäivässä keskiviikkona 7.2.2024.

“Olemme Vantaalla äärettömän iloisia Lukukeskuksen kanssa tehtävästä työstä”, toteaa Vantaan varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkö Katjamaria Halme. “Lukukeskuksen osaaminen tuo hienon lisän kehittämistoimintaamme. Lukukeskuksen Lukupolku-materiaalit ovat konkreettinen tuki opettajien työhön. Mukavaa on, että Lukupolku muodostaa jatkumon esiopetuksesta aina toiselle luokalle asti. Saamme kevään aikana Lukukeskukselta osaamista koko Vantaan vanhempainiltaan sekä esi- ja alkuopetuksen opettajien ja heidän esihenkilöidensä kehittämispäiviin.”  

Koulutuspäivään osallistui yli 300 vantaalaisten päiväkotien ja koulujen ammattilaista. Päivän aikana kuultiin myös innostava kirjavinkkaus Lukupolun kirjailijakummi Siri Kolulta. 

“Lukeva lapsi ei ole koskaan yksin, koska kirja on kannettava maailma”, Kolu kertoi opettajille esityksensä aluksi. “Jokaiselle on jossain lempikirja, kunhan sen vain löytää!” 

Nyt Vantaalla testissä oleva Lukupolun pilottivaihe kestää huhtikuuhun asti. Vantaan esi- ja alkuopetuksen opettajien palautteiden jälkeen valmis malli jaetaan valtakunnallisesti esi- ja alkuopetuksen ammattilaisten käyttöön syksyllä 2024. Hanketta rahoittaa Opetushallituksen Lukutaito-ohjelma.

 

Siirry Lukupolun hankesivulle.