Etusivu > Uutiset >

Vuoden 2019 Mensa-palkinto Lukukeskukselle

Vuoden 2019 Mensa-palkinto Lukukeskukselle

Tiedote. Julkaistu: 14.10.2019

Vuonna 2019 Mensa-palkinto on myönnetty Lukukeskukselle. Suomen Mensa ry palkitsee vuosittain huomionosoituksella yhteiskunnallisesti ansioituneen henkilön, ryhmän tai yhteisön, joka on toiminnallaan merkittävästi edistänyt niitä asioita, joiden puolesta Mensa toimii. Mensa perustettiin toisen maailmansodan jälkimainingeissa vuonna 1946. Suomen Mensa perustettiin vuonna 1966. Perustajien tavoitteena oli luoda järjestö, jonka älykkäät jäsenet toimisivat maailmanrauhan ja tutkimuksen hyväksi keskenään tasaveroisina välittämättä etnisestä taustasta, iästä, sukupuolesta tai sosiaaliluokasta.

Stipendilautakunnan puheenjohtaja Hannele Eistola kertoo valintaperusteista:

”Lukukeskus puolustaa kaikkien tasa-arvoista oikeutta lukemiseen ja lukutaitoon. Se kokoaa tietoa lukemisesta ja lukutaidosta sekä toimii asiantuntijana kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Lukukeskus koordinoi ja on mukana lukemista edistävissä kampanjoissa ja hankkeissa sekä julkaisee kirjallisuuslehtiä. Lisäksi lukukeskus välittää kirjailijavierailuja, jotka lisäävät lukuintoa ja edistävät kirjailijoiden toimeentuloa.

Esimerkkinä erinomaisista hankkeista mainittakoon Sanat haltuun -hanke, joka kehitti lukemista edistäviä työpajoja ammattikouluihin, Lukulahja lapselle -ohjelma sekä Lukuviikko.

Lukukeskuksella on merkittävä asema lasten ja nuorten lukemisen ja lukutaidon edistämisessä.

Lukukeskuksen toiminta ja tehtävät lukemisen ja lukutaidon edistämisessä ja puolustamisessa ovat erinomaisesti linjassa Mensan tavoitteiden, älykkyyden edistämisen ja tunnistamisen, kanssa. Tämän vuoksi Lukukeskus ansaitsee Mensa-palkintonsa.”

Lukukeskuksen viestintä- ja hankepäällikkö Emmi Jäkkö vastaanotti Mensa-palkinnon 12. lokakuuta Porissa, Suomen Mensa ry:n syyskokouksen yhteydessä.

”Lukukeskuksen työn tavoitteena on varmistaa, että mahdollisimman monella olisi tasavertaiset mahdollisuudet kokea lukemisen ilo. Kyky ilmaista itseään, kertoa tunteistaan ja mielipiteistään, pitää puolensa, hankkia apua, opiskella ja tehdä työtä edellyttää riittävää lukutaitoa. Se on edellytys sille, että on mahdollista tavoitella haaveitaan ja toteuttaa itseään.

Innostamalla lapsia ja nuoria lukemaan, madaltamalla lukemisen kynnyksiä ja poistamalla esteitä, olemme voineet tarjota onnistumisen kokemuksia hyvin erilaisistakin lähtökohdista tuleville lukijoille. Lapset ja nuoret ovat voineet tunnistaa omat taitonsa ja lahjakkuutensa, älykkyytensä ja ainutlaatuisuutensa. Kiitämme Mensa ry.tä lämpimästi saamastamme huomionosoituksesta ja jatkamme työtämme entistäkin tarmokkaammin, jotta mahdollisimman moni saisi kokea lukemisen ilon.”