Etusivu > Nyheter >

Läscentrum fick Mensautmärkelse

Pressmeddelande 15.10., fritt att publicera

Mensaföreningen ger sin årliga utmärkelse till Läscentrum. Mensa i Finland rf uppmärksammar en person, grupp eller organisation av samhällelig betydelse som med sin verksamhet arbetat för samma mål som Mensa eftersträvar. Mensa grundades år 1966. De grundläggande medlemmarna ville skapa en organisation som arbetar för fred och forskning oberoende av etnisk tillhörighet, ålder, kön eller socialklass.

Stipendienämndens ordförande Hannele Eistola säger så här om urvalskriterierna:

”Läscentrum försvarar allas rätt till läsning och läskunnighet. Organisationen sammanställer fakta om läsning och verkar som en sakkunnigorganisation i hemlandet och i globala nätverk. Läscentrum koordinerar och deltar i kampanjer och projekt samt publicerar litteraturtidningar. Dessutom förmedlar Läscentrum författarbesök, som inspirerar till läsning och bidrar till författarnas utkomst.

Som exempel på lyckade projekt kan man nämna Ordets makt som med sina verkstäder bidrog till modersmålsundervisningen i yrkesskolor, Läs för barnet och Läsveckan.

Läscentrum har en framträdande ställning i arbetet för barns och ungas läsning och läskunnighet.

Läscentrums verksamhet och uppdrag som läsningens försvarare är i linje med Mensas mål som förespråkare för intelligens. På dessa grunder har Läscentrum gjort sig förtjänt av Mensas utmärkelse.”

Läscentrums marknadsförings- och projektchef Emmi Jäkkö tog emot utmärkelsen i Björneborg den 12 oktober i samband med Mensas höstmöte.

”Läscentrum har som mål att i sitt arbete garantera att så många som möjligt på jämlika grunder kan njuta av läsning. Förmågan att uttrycka sig, berätta om sina känslor och åsikter, hålla på sin rätt, be om hjälp, studera och arbeta förutsätter en tillräckligt god läskompetens. Den är en förutsättning för att kunna förverkliga sina drömmar.

Genom att uppmuntra barn och ungdomar att läsa, sänka tröskeln och avlägsna läshinder, har vi kunnat erbjuda upplevelsen av att lyckas för läsare med olika bakgrund och förutsättningar. Unga läsare har blivit medvetna om sina förmågor och gåvor, sin intelligens och sitt egenvärde. Vi tackar Mensa rf varmt för den erkänsla organisationen ger oss och fortsätter vårt arbete med än större energi, så att så många som möjligt får känna läsglädje.”