Etusivu >

Nuoruus. Nyt.

Keskustelukysymyksiä Nuoruus. Nyt. -kokoelmasta yläkouluun ja toiselle asteelle

Nuoruus. Nyt. -kokoelman tekstit antavat virikkeitä kirjallisuuskeskusteluun nuorille takuuvarmasti läheisistä aiheista, sillä tekstit ovat nuorten itsensä kirjoittamia!

Oheiset keskustelukysymykset on jaettu neljään kategoriaan kokoelman muutamien keskeisten teemojen mukaan. Mukana on myös linkkivinkkejä, joita voidaan lukea kaunokirjallisten tekstien rinnalla ja syventää niiden avulla tietoa keskustelunaiheista.

Nuoruus. Nyt. – kirjoituksia nuoruudesta  on saatavilla hyvin varustelluista kirjakaupoista, verkkokirjakaupoista sekä BoD:n kirjakaupasta. Lisätietoa teoksesta.

Miten käyttää kysymyksiä ja tekstejä? Ideoita:

– Koko ryhmä lukee saman tekstin (tai tekstit) ja siitä keskustellaan yhdessä.
– Jaetaan neljä teemaa pienryhmille, keskustellaan niistä kysymysten avulla ja esitellään tekstejä muille.
– Kirjoitetaan tekstien ja oheisaineistojen pohjalta pohtivia tai kantaa ottavia tekstejä, joko yksin, pareittain tai ryhmissä. Voidaan harjoitella lähteisiin viittaamista.
– Luetaan koko teos, valitaan jokaisesta teemasta 1 – 2 mieleistä tekstiä ja kirjoitetaan niistä kysymysten pohjalta (lukemisen lomassa tai koko teoksen lukemisen jälkeen).

1. OMAN ELÄMÄN VALINNAT JA MUIDEN ODOTUKSET

Tekstit: Ihan perusaamu, Elämäni paras tanssi, Voiko nuoruuden käyttää väärin?, Nuoruus, elämän parasta aikaa, Lasipurkki, Paras aika elää, Jos olisit täällä vielä, Oma itseni, Sateenkaari, Bipolaarinen, Rakastunut nuoruuteen, Yksi monista, Vanhukset ovat pilalla, Nuoruusiän kriisi

Minkälaisia odotuksia sosiaalinen media, perhe, koulukaverit tai yhteiskunta asettavat nuorille tekstien mukaan?

Minkälaisia valintoja tekstien henkilöt tekevät oman elämänsä suhteen (esim. harrastukset, päihteet, tulevaisuus)? Toimisitko itse samalla tavalla vai valitsisitko toisin?

Tietoa netissä:

Harrastukset – Nuortennetti

Tutkimus: sosiaalinen media lisää paineita, mutta siitä voi olla myös apua normien purkamisessa | Yle Uutiset | yle.fi

Tulevaisuuden_työ_raportti.pdf (nuori.fi)

Peruskoulun jälkeen – Nuortennetti

Arvot – Nyyti ry

2. KUKA MINÄ OLEN? NORMIT JA IDENTITEETTI

Tekstit: Liikuntatunti yläasteella, Oma itseni, Ihan perusaamu, Bipolaarinen, Voiko nuoruuden käyttää väärin?, Yksi monista, Paras aika elää

Millaisia käsityksiä “normaalista” kasvamisesta, kehosta, terveydestä, käyttäytymisestä tai tavoista löydät teksteistä? Miten henkilöhahmot suhtautuvat näihin käsityksiin: millaisia tunteita he kokevat ja miten he toimivat?

a) SUKUPUOLI JA SEKSUAALISUUS

Tekstit: Liikuntatunti yläasteella, Oma itseni, Ihan perusaamu

Minkälaisia sukupuoleen tai seksuaalisuuteen liittyviä, itsestään selvinä pidettyjä oletuksia tekstien hahmot kohtaavat? Oletko huomannut samankaltaisia oletuksia omassa elämässäsi?

b) MIELENTERVEYS

Tekstit: Ihan perusaamu, Bipolaarinen, Yksi monista

Miten mielenterveyden ongelmat vaikuttavat nuoren elämään tekstien perusteella? Miten henkilöhahmot ja tekstien muut ihmiset suhtautuvat mielenterveyteen? Mistä ongelmiin on löytynyt apua ja tukea?

Tietoa netissä:

Itsemäärittely ja normit | Seta – Nuoret

Tutkimus: sosiaalinen media lisää paineita, mutta siitä voi olla myös apua normien purkamisessa | Yle Uutiset | yle.fi

Sukupuolen moninaisuus | Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus (sukupuolenosaamiskeskus.fi)

Mitä ovat seksuaalioikeudet? | Hyväkysymys.fi (hyvakysymys.fi)

Mielenterveys (mielenterveystalo.fi)

Kenelle voin jutella? Kuka voisi auttaa? (mielenterveystalo.fi)

3. YKSINÄISYYTTÄ JA YSTÄVYYTTÄ

Tekstit: Oma itseni, Vanhukset ovat pilalla, Elämäni paras tanssi, Liikuntatunti yläasteella, Sateenkaari, Voiko nuoruuden käyttää väärin?, Yksi monista

Mitä ihmissuhteet merkitsevät tekstien henkilöille? Mistä ystävyyden, ihastumisen, rakkauden, yksinäisyyden tai kiusaamisen tunnistaa ja miltä ne tuntuvat tekstien perusteella?

Miksi tekstien henkilöt kokevat ulkopuolisuutta tai yksinäisyyttä? Mikä voisi helpottaa tilannetta?

Tietoa netissä:

Kaverit – Nuortennetti

Ystävyyttä kannattaa arvostaa | Hyväkysymys.fi (hyvakysymys.fi)

Kaikkien toiminnalla on merkitystä kiusaamistilanteissa – Nuortennetti

YKSINÄISYYS I Mitä jos ei oo yhtään kaveria? | Hyväkysymys.fi (hyvakysymys.fi)

Kuinka lähestyä ihastusta? | Hyväkysymys.fi (hyvakysymys.fi)

4. MITÄ NUORUUS ON?

Tekstit: Jos olisit vielä täällä, Nuoruusiän kriisi, Pikkuveli, Sitä ei voi ylittää, sitä ei voi alittaa, sitä ei voi kiertää – nuoruudesta täytyy mennä lävitse, Voiko nuoruuden käyttää väärin?, Lasipurkki, Nuoruus, elämän parasta aikaa, Paras aika elää, Rakastunut nuoruuteen, Ihan perusaamu, Yksi monista

Missä kulkee raja lapsuuden ja nuoruuden sekä toisaalta nuoruuden ja aikuisuuden välillä tekstien perusteella? Mitä ajattelet itse?

Mitä täysi-ikäistyminen merkitsee tekstien hahmoille? Entä sinulle? Mikä tekstien perusteella muuttuu, kun tulee täysi-ikäiseksi?

Minkälaisia asioita juuri 2020-luvun nuorten elämään liittyy tekstien perusteella (esim. ilmastonmuutos, koronapandemia, some)? Voitko samaistua vai tuntuuko kuvaus vieraalta? Löytyykö 2020-luvun nuoruudelle jokin kaikkia nuoria yhdistävä tekijä?

**

KAIKKI KYSYMYKSET:

1. Minkälaisia odotuksia sosiaalinen media, perhe, koulukaverit tai yhteiskunta asettavat nuorille tekstien mukaan?

1. Minkälaisia valintoja tekstien henkilöt tekevät oman elämänsä suhteen (esim. harrastukset, päihteet, tulevaisuus)? Toimisitko itse samalla tavalla vai valitsisitko toisin?

2. Millaisia käsityksiä “normaalista” kasvamisesta, kehosta, terveydestä, käyttäytymisestä tai tavoista löydät teksteistä? Miten henkilöhahmot suhtautuvat näihin käsityksiin: millaisia tunteita he kokevat ja miten he toimivat?

3. Minkälaisia sukupuoleen tai seksuaalisuuteen liittyviä, itsestään selvinä pidettyjä oletuksia tekstien hahmot kohtaavat? Oletko huomannut samankaltaisia oletuksia omassa elämässäsi?

4. Miten mielenterveyden ongelmat vaikuttavat nuoren elämään tekstien perusteella? Miten henkilöhahmot ja tekstien muut ihmiset suhtautuvat mielenterveyteen? Mistä ongelmiin on löytynyt apua ja tukea?

5. Mitä ihmissuhteet merkitsevät tekstien henkilöille? Mistä ystävyyden, ihastumisen, rakkauden, yksinäisyyden tai kiusaamisen tunnistaa ja miltä ne tuntuvat tekstien perusteella?

6. Miksi tekstien henkilöt kokevat ulkopuolisuutta tai yksinäisyyttä? Mikä voisi helpottaa tilannetta?

7. Missä kulkee raja lapsuuden ja nuoruuden sekä toisaalta nuoruuden ja aikuisuuden välillä tekstien perusteella? Mitä ajattelet itse?

8. Mitä täysi-ikäistyminen merkitsee tekstien hahmoille? Entä sinulle? Mikä tekstien perusteella muuttuu, kun tulee täysi-ikäiseksi?

9. Minkälaisia asioita juuri 2020-luvun nuorten elämään liittyy tekstien perusteella? Voitko samaistua vai tuntuuko kuvaus vieraalta? Löytyykö 2020-luvun nuoruudesta jokin kaikkia nuoria yhdistävä tekijä?