Etusivu >

Finlands nya läskunnighet undersöker barns digitala läsning

Finlands nya läskunnighet undersöker barns digitala läsning

Finlands nya läskunnighet är Undervisnings- och kulturministeriets pilotprojekt. Projektet undersöker hur digital läsning påverkar fjärdeklassisters läsmotivation. I undersökningen tar man reda på om läsmotivationen är större bland fjärdeklassister som läser e-böcker på platta, jämfört med elever som läser skönlitteratur i bokform. Medför digital läsning att man läser mer? Hur utvecklas läskompetensen, vilka känslor aktiverar läsningen och hur kan man dela läsupplevelsen?

Projektet involverade parallella skolklasser från tre orter: Rovaniemi, Kontiolax och Helsingfors. I varje skola delade man ut tabletter med e-böcker till den ena klassen och fysiska böcker till den andra. Med hjälp av frågeformulär tog man reda på hur barnen reagerade. De fick svara på frågor med känsloikoner i häften, på bloggar och Youtube. I framtiden planerar man ersätta häftet med en applikation, som skulle göra det möjligt för eleverna att dela läsupplevelser sinsemellan.

WSOY/Tammi är involverade i projektet och av dem har vi fått rättigheter till böckerna.