Etusivu >

Tutkimushanke: Suomen uusi lukutaito

Suomen uusi lukutaito -hanke tutki lasten sähköistä lukemista

Tutustu Suomen uusi lukutaito-tutkimusraporttiin

Suomen uusi lukutaito oli OKM:n rahoittama pilottihanke, jossa testattiin miten sähköinen lukeminen vaikuttaa 4-luokkalaisten lukuintoon. Hankkeessa selvitettiin muun muassa, lisääntyykö tabletteja käyttävien oppilaiden lukuinto merkittävästi suhteessa verrokkiluokkiin, jotka lukevat fyysisiä kirjoja. Lisääkö e-kirjojen lukeminen muuta lukemista ylipäätään? Miten tekstin ymmärtämisen kyvyt kehittyvät, mitä tunteita luettu herättää sekä miten lukukokemusta jaetaan.

Hankkeessa testattiin rinnakkaisia koululuokkia kolmella paikkakunnalla: Rovaniemellä, Helsingissä ja Kontiolahdella. Jokaisessa koulussa yhdelle luokalle jaettiin tabletit, joissa oli sähkökirjat ja toiselle luokalle fyysiset kirjat. Lukemisen tueksi oli luotu vuorovaikutusta helpottavat välineet. Lasten reaktioita tutkittiin etukäteen valmisteltujen kyselyjen avulla ja lapsille varta vasten suunnitellun leikinomaisen tunnetarravihon ja sähköisten kanavien (esim. blogi ja YouTube) avulla. Hankkeessa on ollut mukana WSOY/Tammi, josta olemme saaneet ilmaiseksi oikeudet käyttää sähkökirjoja ja paperikirjoja. Molemmille ryhmille (pilotti ja verrokki)  on jaettu lukuvihkot tunnemerkintöjä varten sekä eri tunteita kuvaavat tarrapaketit.

Satavuotiaan Suomen uusi lukutaito -hanke on syntynyt digitaalisen murroksen, lukutaitotulosten heikentymisen (Pisa) sekä kirjamarkkinoiden laskevan käyrän tuloksena. Yhteiskunnan digitalisoituminen vaikuttaa kaiken muun ohella myös lukemiseen. Sataprosenttinen lukutaito ei ole Suomessa enää itsestäänselvyys: yhä useammat lapset eivät enää hallitse kielen vivahteita.