Etusivu > Nyheter >

En författare till varje skola sammanför elever med författare

En författare till varje skola sammanför elever med författare

Läscentrums fleråriga projekt En författare till varje skola strävar till att jämna ut skillnader mellan skolornas möjligheter att erbjuda sin elever kulturella impulser. Projektet består av finlandssvenska författares och illustratörers turnéer regionvis i skolor i Svenskfinland. Projektet riktar sig till alla skolstadier. Trots restriktioner nåddes 1 800 elever förra året.

Läscentrums fleråriga projekt En författare till varje skola strävar till att jämna ut skillnader mellan skolornas möjligheter att erbjuda sin elever kulturella impulser. Projektet består av finlandssvenska författares och illustratörers turnéer regionvis i skolor i Svenskfinland. Projektet riktar sig till alla skolstadier.

Under coronaåret 2020 nåddes 1 811 skolever från förskoleelever till gymnasister av projektet. En del besök kunde ske i skolorna, andra gjordes virtuellt. Sammanlagt nio författare och en illustratör åkte runt till 31 skolor i Språkönätverket, skärgården inklusive Åland, Sydösterbotten och huvudstadsregionen. I början av år 2021 har mellersta Österbotten stått i tur och höstterminen 2021 kommer En författare till varje skola att riktas till Östnyland och Helsingfors kranskommuner.

Läscentrum omformar och utvidgar projektet till att omfatta också uppgiftspaket för hur skolorna kan förbereda sig. Uppgiftspaketen är sammanställda av Malin Klingenberg och Ida-Lina Nyholm. En författare till varje skola omfattar från och med höstterminen 2021 också virtuella återbesök med de författare som besökt skolorna.

Författarmöten en del av finlandssvenska elevers identitetsbygge

Tanken bakom En författare till varje skola är att ge den finlandssvenska boken ett ansikte och en röst. Ett personligt möte kan motivera och tillföra läsningen mycket.

Modersmålslärareb Monika Mattsson från Cronhjelmskolan i Larsmo säger att det var extra roligt och givande att få ett virtuellt besök med Ellen Strömberg eftersom hon har lokal anknytning: ”Via författarbesök får eleverna en bra inblick i hur det är att verka som författare.”

Rektorn Kerstin Högnabba från Kronoby gymnasium tycker att En författare till varje skola är ett positivt projekt för skolan. Att på ett enkelt sätt få in en författare i skolans vardag och på så sätt bidra till flera läsglada ungdomar stöder undervisningen på ett önskvärt sätt. Studerandena tyckte det var intressant att höra om arbetet bakom en bok.

Ellen Strömberg tyckte själv att det var jätteroligt att få delta.  ”Det är så klart inte samma sak att göra skolbesök virtuellt som `på riktigt´, men det har gått förvånansvärt smidigt och utan krångel. Jag tycker också det är viktigt och skönt att den slags kontakt med skolorna inte helt försvinner, trots rådande omständigheter. För mig är det ganska avgörande med en kontaktyta till min målgrupp, har fått många fina kommentarer och tankar kring det jag skriver av eleverna, som verkligen hjälper mig också”.

Läscentrum önskar att så många elever som möjligt ska hitta läsglädje och bekanta sig med den finlandssvenska litteraturen. Att läsa ökar vår självkännedom och ger oss bättre möjligheter att hantera våra liv. Ju yngre elever, desto viktigare är det att göra det möjligt att bekanta sig med lokala förmågor. I responsen upprepar lärarna ofta att författarbesöket har gett boken ett ansikte till eleverna. Skolor utanför tillväxtcentra prioriteras när urvalet görs om vilka som beviljas besök.

En författare till varje skola stöds av Svenska kulturfonden och Konstsamfundet. Det kostar kommunerna en euro per elev att delta i projektet.

Läs mera om projektet.

Mer information: Producent Barbro Enckell-Grimm, barbro.enckell-grimm@lukukeskus.fi, tfn 050 411 8001