Etusivu > Nyheter >

En läsgåva till barnet – programmet fortsätter år 2023

En läsgåva till barnet – programmet fortsätter år 2023

Läsgåvan som delats ut vid barnrådgivningarna har lett till att man läst mer i de finländska hemmen. Bokgåvan har delats ut sedan år 2019. Riksdagen beviljade fortsatt finansiering för nästa år.

En läsgåva till barnet är det första riksomfattande programmet i Finland som delar ut böcker till en hel årskull. Projektet finansierades åren 2019-2020 av Suomen Kulttuurirahasto och verksamheten har fortsatt efter det med budgetmedel beviljade av riksdagen. Nu har riksdagen beviljat finansiering för programmet också för år 2023.

”Det har visat sig att en läskasse som delas ut av barnrådgivningarna är ett effektivt sätt att stödja läsningen i barnfamiljer. En bokgåva som når alla ger jämlika möjligheter till läsning. Vi är glada att vi får ett långsiktigt program redan för femte året i rad”, säger Läscentrums verksamhetsledare Emmi Jäkkö.

Inom ramen för programmet En läsgåva till barnet delar barnrådgivningarna ut bokkassar i samband med rådgivningsbesök. Innehållet i kassen är sammanställt i samråd med ett mångprofessionellt team sakkunniga. Barnboksförfattare, illustratörer, forskare, bibliotekspersonal, socialarbetare och forskningschef Tuovi Hakulinen från THL har varit involverade i förberedelserna. Målsättningen för En läsgåva till barnet är att erbjuda jämlika möjligheter till tidig läsning för alla barnfamiljer i Finland. Man har följt med bokgåvans effekt på läsvanorna i hemmen under tre års tid.

Forskning visar att högläsning har många goda följder, och projektet har lyckats med att öka högläsningen ända från bebitiden. Det är viktigt att programmet kan fortsätta med tanke på läskunnighetens och fritidsläsningens framtid. Tidig läsning har stor betydelse för läsvanorna senare i livet.

Av de familjer som fått en läskasse och som besvarat enkäten, svarade 63 % att läsgåvan gjort att de läst mer i hemmen; 27 % av familjerna sade att de började läsa när de fått bokkassen och 36 % uppgav att de läst mer än tidigare. I de familjer där man börjat läsa tack vare läskassen, har läsningen blivit en del av vardagen; så stor del som 77 % uppger att man nu läser åtminstone en gång om dagen.

En läsgåva till barnet fick Barnbokinstitutets Onnimannipriset 2022.

Programmets webbsida