Etusivu > Nyheter >

Ett läskunnigt Europa kräver gemensamma åtgärder

Ett läskunnigt Europa kräver gemensamma åtgärder

Aten står värd för EUReads generalförsamling den 3 och 4 juni 2024. Inför EU:s parlamentsval vädjar läskunnighetsorganisationerna i Europa till beslutsfattarna och de kommande delegaterna i Europaparlamentet: de europeiska länderna bör ha tillräckliga förutsättningar att stödja samhällen med stark läskunnighet.

Läs- och skrivkunnigheten sjunker i alla åldersgrupper i Europa. Inför EU:s parlamentsval vädjar det europeiska nätverket för läskunnighetsorganisationer, EURead till de europeiska beslutsfattarna och de kommande delegaterna. Länderna i Europa bör ha tillräckliga förutsättningar att stödja ett samhälle med stark läskunnighet. Läskunniga medborgare är en garant för att bevara demokratiska grundvärderingar och för att nå en hållbar utveckling.

Aten står värd för EUReads generalförsamling den 3 och 4 juni 2024. Den hålls nu för andra gången utanför Bryssel. Mötet samlar sakkunniga som är specialiserade på läsfärdighet, läsfrämjande och utbildning, från mer än 15 länder.

Deltagarna i det europeiska läskunnighetsforumet diskuterar bland annat de nya teknologiernas effekt på läsutvecklingen. Nätverket vill försäkra sig om att läsningen hålls på politikernas agenda på både europeisk och nationell nivå. Nätverkets mest värdefulla utdelning är att utbyta erfarenheter om åtgärder och läsfrämjande initiativ på nationell och global nivå.

Samlingen öppnas av Goetheinstitutets ledare i Aten, Bettina Wenzel, EU-parlamentets vicetalman Katarina Barley och verkställande direktören för World Literacy Foundation, Andrew Kay. Läscentrums verksamhetsledare Emmi Jäkkö presenterar arbetet med tidig läsning och Finlands barnrådgivningsprogram Läs för barnet för generalförsamlingen.

Efter generalförsamlingen deltar medlemmarna för EURead i det öppna forumet ”Läskunnighet och demokrati i teknologins och kunskapens tidevarv: Fakta, utmaningar, strategier”. Bland andra professor Adriaan van der Weel (universitetet i Leiden), professor Venetia Apostolidou (Aristoteles-universitetet i Thessaloniki) och Marc Lambert (Scottish Book Trust) talar för mötet.

EURead

EURead är ett nätverk med 34 medlemmar från 23 olika europeiska länder. Nätverket grundades år 2000 och har som mål att öka kännedomen om läsningens och läskunnighetens betydelse såväl på lokal, nationell som europeisk nivå.

Generalförsamlingen är ett årligen återkommande evenemang för läsfrämjande och för att lösa problem som är förknippade med läskunnighet. Läscentrum deltar i samlingen i egenskap av medlemsorganisation. Läs mer om nätverket: euread.com