Etusivu > Nyheter >

Europeiska läskunnighetsorganisationer samlas till generalförsamling i Sofia

Europeiska läskunnighetsorganisationer samlas till generalförsamling i Sofia

Nätverket EUReads generalförsamling samlas till sitt årliga möte i Bulgarien. Läscentrum deltar som medlemsorganisation i EURead. Nätverkets målsättning är att främja läsning och ingripa i problem anknutna till läskunnigheten i Europa.

Nätverket EURead som omfattar hela Europa samlas i Bulgariens huvudstad Sofia 5-6.6.2023. Evenemangets motto i år är Literacy across Europe: Reading is the Key (på svenska: Läskunnigheten i Europa: Läsning är nyckeln). EUReads generalförsamling ordnas för första gången i en annan stad än Bryssel, och det är nätverkets bulgariska medlemsorganisation Detskij Knigi som står värd.

Ledande sakkunniga från tjugo länder deltar i toppmötet. Deltagarna är specialiserade på läskunnighet, läsfrämjande utbildning, publikation och kommunikation. Vicetalman Katarina Barley från Europaparlamentet öppnar mötet. Man utbyter erfarenheter, presenterar projekt och initiativ om läsfrämjande på nationell och global nivå.

”De senaste forskningsresultaten visar entydigt att färdigheter knutna till läsning aldrig tidigare varit på så låg nivå som de är nu. Mer än 70 miljoner européer saknar grundläggande färdigheter och det försvagar möjligheterna till utbildning och på arbetsmarknaden. Det är dags att påminna de politiska ledarna på alla håll i Europa om att det inte finns någon framtid för bildning eller ekonomi utan satsningar på läsning”, säger Jörg F. Maas, ordförande för EURead

”Läsfrämjandet i Finland är föremål för internationellt intresse. Men vi har också fått värdefull information, erfarenhet och nya verksamhetsmodeller vid våra årliga sammankomster. Tack vare nätverket kan vi stödja också de länder där Läskunnighetsläget har större utmaningar. I årets värdland Bulgarien är 40 % av den vuxna befolkningen svaga läsare, påminner Läscentrums verksamhetsledare Emmi Jäkkö.

”EUReads genralförsamling i Sofia i år ger oss ett tillfälle att kräva ett större engagemang, mer ekonomiskt stöd och bättre läskunnighets- och utbildningsprogram”, konstaterar ordförande Jörg F. Maas.

Mötet hålls i Europeiska kommissionens utrymmen och Amerikacentrets Stolichnabibliotek i Sofia. Man kan följa evenemanget på sociala medier under hashtaggen: #EURead #EuropeReads #ReadingIsTheKey.

 

Nätverket EURead omfattar hela Europa

Nätverket EURead grundades år 2000 och består av 32 organisationer från 22 olika länder i Europa. Nätverkets medlemmar verkar i likhet med Läscentrum på organisationssektorn och främjar läsning och läskunnighet. EUReads medlemmarnas gemensamma målsättning är att verka på EU-nivå så att man skulle främja läskunnighet och läsning överallt i Europa.

Som en del av EURead verkar bland andra nätverket Global Network for Early Years Book Gifting, som delar fakta och god praxis för tidig läsning med bokdonationsprogram, precis som programmet En läsgåva till barnet som koordineras av Läscentrum som en del av verksamheten vid barnrådgivningarna.

Man kan bekanta sig med EUReads verksamhet på euread.com