Etusivu > Nyheter >

Finland presenterar Läsgåvan för de andra nordiska länderna

Finland presenterar Läsgåvan för de andra nordiska länderna

Läscentrum presenterar En läsgåva till barnet på seminariet om tidig läsning i Oslo fredag 20.10.2023. Finlands program En läsgåva till barnet strävar till att nå alla nyblivna familjer i Finland via barnrådgivningarna.

En läsgåva till barnet är det första riksomfattande program för tidig läsning som når en hel årsklass med en läsgåva. I En läsgåva till barnet får alla barnfamiljer en läskasse i samband med besök på barnrådgivningen. Programmet har bidragit till att öka den tidiga läsningen redan från år 2019 och från 2023 blir En läsgåva till barnet en del av regeringsprogrammet i Finland.

Läscentrums verksamhetsledare Emmi Jäkkö deltar med ett inlägg i Bokstartseminariet i Oslo.

“Finlands Läsgåveprogram kan inspirera andra aktörer. Vi delar gärna med oss av vad vi lärt oss genom åren. Vi har fått mycket värdefull kunskap från läsprogrammen i Norge och Sverige och vilken effekt de haft”, säger Emmi Jäkkö.

Den norska läskunnighetsorganisationen Foreningen !les Bokstartprojekt är en del av den internationella läskunnighetsmodellen som inspirerar vuxna att läsa med sina barn redan vid tidig ålder. I Bokstart samarbetar hälsocentraler, bibliotek och daghem, så att allt fler barn får positiva upplevelser av läsning. Man delar också ut böcker till föräldrar och barn som en del av Bokstart.

“Vi presenterar exempel på hur man kan samarbeta för att gynna barns läsning och språkutveckling. Vi strävar till att få med föräldrar och alla dem som arbetar med små barn för att främja läskulturen”, berättar Boktsartprojektets verksamhetsledare Sigrun Feiring.

Seminariet vänder sig till bibliotekarier, hälsovårdare, daghemspersonal och andra yrkesgrupper som arbetar med barns språkutveckling. Tillfället är öppet för alla intresserade. Bokstart är en del av EURead-nätverket.

 

Läs mer om En läsgåva till barnet: luelapselle.fi/sv

Läs mer om norska Bokstart (på norska): bokstart.no