Etusivu > Nyheter >

Förändringar på Läscentrum

Förändringar på Läscentrum

Läscentrums arbete för att främja läskunnighet, läsning och litteratur fortsätter 2020 med en del förändringar, en del tillfälliga, andra varaktiga.

Verksamhetsledare Ilmi Villacís är tjänstledig från 3.1 till 2.3. Villacís vikarieras av utvecklingschef Emmi Jäkkö.

Emmi Jäkkö har hand om uppdraget som utvecklingschef, och Saara Oranen övertar Jäkkös uppdrag som marknadsföringschef. Oranen återvände från sin föräldraledighet 2.1. Jäkkö ansvarar för projektutveckling, samarbeten och -markandsföring. Oranen har hand om Läscentrums information och kontakten med medier. Informatör Elisa Grönholm ingår också i marknadsföringsteamet.
Programansvariga Ulla Arkoma ansvarar för finskspråkiga författarbesök och kulturproducent Barbro Enckell-Grimm har hand om svenskspråkiga författarbesök, marknadsföring och information på svenska.
Ekonomi- och administrationschef Sini Lindberg svarar för Läscentrums ekonomi.

Läscentrums nättidning Kiiltomato har Aleksis Salusjärvi som chefredaktör och Ann-Christine Snickars fortsätter som Lysmaskens svenska redaktör.

De ungas litteraturtidning Lukufiilis handhas av Saara Oranen och Elisa Grönholm.

Aura Nurmi ansvarar för projektet Min berättelse.