Etusivu > Nyheter >

Läscentrum betalade ut nästan 450 000 euro till författare – effekten av läsfrämjandet ökade

Läscentrum betalade ut nästan 450 000 euro till författare – effekten av läsfrämjandet ökade

Läscentrum är en föregångare och en mångsidig möjliggörare när det gäller läsfrämjande. Vi är innovativa, verkar mångsidigt och globalt som sakkunniga och opinionsbildande när det gäller läsning och läskunnighet.

Målsättningen för Läscentrums arbete är att göra en läsande livsstil tillgänglig för alla. År 2023 innebar det bland annat satsningar på globala nätverk, att föra ut läsning på ett jämlikt sätt till alla barnfamiljer och att stödja författares utkomst genom att utveckla författarbesöksverksamheten.

Nyckeltal 2023

Nästan 250 000 bebisar har fått en läskasse från barnrådgivningen.

Vi förmedlade sammanlagt 1656 författarframträdanden år 2023.

Mer än 80 000 läsare träffade en författare.

Vi betalade ut 440 599 euro till författare för att de gjorde framträdanden.

Kundnöjdheten för bokningstjänsten var 4,9/5.

Läscentrums medieträffar ökade med 62 %.

Läsveckan nådde 3,5 miljoner finländare.

Det internationella Läscentrum

Läscentrum förde ut det finländska läsfrämjandet till internationella sammanhang ännu mer än tidigare år. Läscentrum deltog i flera internationella mässor, seminarier och möten. Man ger erkänsla åt Läscentrums professionalism i internationella sammanhang och samarbeten. Läscentrum uppträdde i utländska tv-kanaler tre gånger.

Läscentrum fick internationella gäster från tre olika kontinenter under året. Ett sydkoreanskt radiobolag gjorde en dokumentär om det finländska läsfrämjandet och en koreansk förlagsförening besökte Villa Kivi. Studeranden från University of Wisconsin – Eau Claire samtalade med oss om läsfrämjandets samhälleliga betydelse.

År 2023 förmedlade vi också flera författarbesök utomlands, till exempel i samarbete med FILI till universitet där man undervisar i finska.

Nästan 250 000 bebisar har fått en läskasse från barnrådgivningen!

Som ett resultat av långsiktig och effektiv marknadsföring skrevs rådgivningsprogrammet En läsgåva till barnet in i regeringsprogrammet i juni. Syftet är att stärka de finländska barnens läskunnighet. På den internationella läskunnighetsdagen 8.9 tilldelades En läsgåva till barnet FinRA:s ABC-tupp. Nästan 250 000 familjer har fått en läsgåva av barnrådgivningen. 63 % av familjerna uppgav att de läste mer än tidigare efter att de fått bokkassen.

År 2023 hade Läscentrum sammanlagt fem projekt som främjar barns och ungas läsning: En läsgåva till barnet, Läs för barnet, förskole- och nybörjarundervisningens Lukupolku (Lässtigen), Prata bok och En författare till varje skola.
I Läscentrums projekt kombinerar vi läsningen med olika praktiska och konkreta element och erbjuder verktyg för dem som arbetar med barn och unga för att stödja läsning.

Författarbesök intresserar

Läscentrum förmedlade sammanlagt 1656 författarframträdanden år 2023. Under de här besöken fick 80 000 läsare träffa en författare och vi betalade ut nästan 440 600 euro till författare. Två tredjedelar av framträdandena riktade sig till en barnpublik. Kundnöjdheten var 4,9/5.

Läscentrum i medier

I uppföljningen av medierna var läsning och läskunnighet mycket mer synlig år 2023 jämfört med året innan: antalet träffar ökade med 18 %. År 2023 publicerades 123 artiklar där Läscentrum fördes fram. Medieträffarna ökade med 62 %. Läscentrum nämndes 2000 gånger på sociala medier.

Kulmen i synlighet är i april i samband med Läsveckan. År 2023 nåddes 3,5 finländare av Läsveckan. Förutom på sociala medier syntes Läscentrum i tidningar och tidskrifter, nätpublikationer, tv och radio.

Administration och ekonomi

Läscentrum hade sammanlagt åtta arbetstagare år 2023, hälften av dem arbetade deltid.

Läscentrums offentliga töd var 338 000 euro, inklusive stödet för kulturtidskrifter. Utöver det offentliga stödet har Läscentrum fått stöd av undervisnings- och kulturministeriet, Svenska kulturfonden, Utbildningsstyrelsen, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Otto A. Malms donationsfond, Finlands svenska författareförening och Otavan kirjasäätiö.

 

Ladda Läscentrums nyckeltal 2023 (pdf)

Bekanta dig med Läscentrums verksamhetsberättelse 2023 (på finska)