Etusivu > Nyheter >

Priset ABC-tuppen till projektet En läsgåva till barnet

Priset ABC-tuppen till projektet En läsgåva till barnet

Priset ABC-tuppen 2023 tilldelas Läscentrums projekt En läsgåva till barnet. Projektet uppmuntrar småbarnsföräldrar att läsa. Man delar ut En läsgåva till barnet -bokkassar till familjer med spädbarn via barnrådgivningen. Priset delas ut av FinRA, Finnish Reading Association, som erkänsla för arbete som främjar läskunnighet.

Projektet En läsgåva till barnet bygger på forskning om betydelsen av tidig läsning för språkutvecklingen och läskunnigheten. Det är också det första storskaliga projektet i Finland som stöder läsning för alla barnfamiljer. En del av materialet finns tillgängligt på flera språk, inklusive en guide för föräldrar på så många som 19 språk.

“En Läsgåva till barnet har redan delats ut till mer än 200 000 familjer med spädbarn. Bokgåvan har visat sig öka läsningen i familjerna, och för många har läsning blivit en daglig vana. Vi tackar FinRA varmt för erkännandet och kommer att dela det med alla finländska hälsovårdare. Utan dem skulle vi inte ha kunnat inspirera finländska familjer att läsa tillsammans från den allra första dagen i barnets liv”, säger Emmi Jäkkö, verksamhetsledaren för Läscentrum.

Läsfrämjande arbete för barnfamiljer inom småbarnspedagogiken har en långvarig effekt, eftersom attityder till läsning, läsvanor och grunden för läskunnighet formas redan i den tidiga barndomen. Flera studier visar att familjer har olika möjligheter att stöda sina barns läsförmåga. Aktiviteter som En läsgåva till barnet främjar lika möjligheter för barn när det gäller läskunnighet och ger alla familjer både information och konkreta verktyg för att bygga upp sina barns läskunnighet. Programmet En läsgåva till barnet är av betydelse också för samhället, eftersom det nu också ingår i regeringsprogrammet. Det innebär att bokkassarna kommer att fortsätta att delas ut under de kommande åren.

Priset ABC-tuppen 2023 överräcks till verksamhetsledaren Emmi Jäkkö den 8 september i Läscentrum i Villa Kivi.

ABC-tuppen har delats ut som ett erkännande av det arbete som gjorts för att främja läskunnigheten på UNESCOs internationella läskunnighetsdagen den 8 september sedan 1981. Tidigare mottagare är bland andra författarna Märta Tikkanen och Kerttu Vuolab och det Flerspråkiga biblioteket.

 

FinRA rf är en över 50 år gammal förening som främjar ett brett spektrum av språkliga kommunikationsfärdigheter och inlärning. Bland medlemmarna finns lärare från alla utbildningsnivåer och forskare som är intresserade av ämnet. En väsentlig del av FinRA:s verksamhet är att bygga och upprätthålla internationella nätverk.