Etusivu > Nyheter >

Strömmade författarbesök förmedlade av Läscentrum blir avgiftsbelagda

Strömmade författarbesök förmedlade av Läscentrum blir avgiftsbelagda

Läscentrum har gjort upp en arvodestabell och villkor för strömmade författarbesök tillsammans med organisationens intressegrupper.

Antalet strömmade författarbesök har mångdubblats de senaste åren. Särskilt de år coronarestriktioner var i kraft strömmades många författarbesök. Med nya arvodestabeller och villkor strävar vi efter att få tydlighet i praxis och säkerställa att den som gör framträdanden får skälig ersättning.

Med strömning avses att författarbesöket kan ses av publik som inte är på plats. I allmänhet sänds strömningar från tillfällen där det också finns publik på samma ställe som författaren. Arrangören ansvarar för strömningens tekniska genomförande och dess kvalitet.

I framtiden debiteras författarbesök som strömmas med en extraavgift utöver arvodet för framträdandet. Den nya arvodestabellen träder i kraft 6.9.2023 och börjar tillämpas med kontrakt skrivna efter det datumet.

”Författarbesök och framträdanden är en viktig inkomstkälla för författare. Strömningar gör framträdandena tillgängliga för en större publik, men efterfrågan på besök kan avta, och därmed inkomsterna. Det är rimligt att strömmade framträdanden debiteras med en högre avgift, än liveframträdanden för en mindre, närvarande publik. På andra konstfält så som inom musik och scenkonst är det etablerad praxis”, säger verksamhetsledare Ilmi Villacís från Suomen Kirjailijaliitto.

Arrangören bör i fortsättningen meddela sin intention att strömma författarbesöket redan i samband med att hen gör bokningen. Strömningen och priset för den skrivs in i kontraktet om författaren ger tillstånd till strömningen. De nya arvodena träder i kraft för kontrakt uppgjorda efter 6.9.2023 – de tillämpas inte retroaktivt på redan uppgjorda kontrakt.

 

Övriga arvoden för författarbesök och virtuella författarbesök påverkas inte av de nya tabellerna för strömningar: Arvoden

Läs ofta ställda frågor om strömningar: FAQ för beställare eller FAQ till författare

Bekanta er med författare, illustratörer, översättare med flera: Författarbesökstjänst

 

Läscentrum är den enda organisationen i Finland som förmedlar författarbesök systematiskt. Författarbesöken stimulerar läsglädjen och främjar författarnas utkomst. Det finns mer än 1000 proffs på det litterära fältet i Läscentrums bokningstjänst. Författare inom fakta och fiktion, dramatiker och manusförfattare, översättare, illustratörer och serietecknare besöker bland annat skolor, bibliotek, kulturevenemang och bokmässor.