Etusivu > Nyheter >

Toppnamn inom läskunnighet uppträder i Tallinn

Toppnamn inom läskunnighet uppträder i Tallinn

I januari erbjuds du en unik möjlighet att få höra internationella toppnamn på läskunnighet tala i Tallinn. Den 16 – 21.1.2020 ordnas konferensen 4th Baltic Sea Conference on Literacy. Searching for a Common Language, ett stenkast från Finland. Öppningsanförandet hålls av Unescoprofessorn Heikki Lyytinen som talar under rubriken Early identification and prevention of compromised acquisition of the basic reading skill. Neuropsykologen professor emeritus Lyytinen innehar Unescos lärostol som fokuserar på läskunnighet vid Jyväskylä universitet. Unescoprofessorns huvudsakliga, världsomspännande uppdrag är att främja forskningsbaserat effektivt läskunnighetsarbete med hjälp av internet och mobilteknologi. Konferensens sex teman är tidig läsning, läsundervisning och stöd, digital läskunnighet, läsmiljöer och bibliotek, tillgänglighet på läsområdet och att stöda studerandes specialbehov samt livslångt lärande.

Deltagarna får höra inlägg av bland andra dr William G. Brozo, professor emeritus Greg Brooks, dr Shlomo Alon och professor Gunilla Holm. Vi får också ta del av inspirerande framställningsformat som Pecha Kucha, pitchning och historieberättande. Gästerna bereds möjligheter att besöka estniska skolor och daghem samt gränsstaden Narva.

Konferensen arrangeras av Estonian Reading Association i samarbete med andra aktörer. Cirka 300 deltagare från världens olika hörn förväntas delta. Konferensspråket är engelska.

Du kan anmäla dig här fram till den 6 januari