Virtuella författaruppträdanden
Lukukeskus-Läscentrum har börjat med en ny, virtuell service. Tanken bakom projektet är att öka den regionala rättvisan. Vid ett virtuellt författarbesök kan författaren uppträda från sitt arbetsrum eller hemifrån. De virtuella författarbesöken är planerade som ett komplement till de traditionella uppträdandena, som en ny serviceform som kan ge mervärde. Servicen ökar författarnas förtjänstmöjligheter. För beställarna kan den vara ett verktyg i undervisningen, ett medel i arbetet att befrämja läsning.

De virtuella besöken fungerade som pilotprojekt våren 2014 inom ramen för Läslust. Uppträdandena gjordes i sammanlagt tio par, skola-bibliotek, runtom i Finland. Läscentrum informerade om hur besöken förverkligats och tagits emot under våren.

På svenska gjordes två virtuella författarbesök i skolor. I januari uppträdde Kaj Korkea-aho för 120 niondeklassister i Winellska skolan i Kyrkslätt och i maj besökte Anna Gullichsen ungefär lika många lågstadieelever i Norra Paipis skola i Sibbo. Båda besöken gick bra, och de erbjöd något alldeles nytt för både författare och skolor.

Under hösten och vintern 2014-2015 har Anna Gullichsen uppträtt virtuellt för Svenska Samskolan i Tammerfors, Maria Turtschaninoff för Svenska skolan i Lahtis, Vasa övningsskola, Kyrkbackens skola och Skärgårdshavets skola. Kaj Korkea-aho har besökt Vasa övningsskola och Karleby svenska gymnasium virtuellt.

Om du är intresserad av ett virtuellt författarbesök kan du vara i kontakt med Läscentrums svenska kulturproducent Barbro Enckell-Grimm, barbro.enckell-grimm@lukukeskus.fi

Flera författare och skolor har rampfeber före ett virtuellt besök. Hur ska man förbereda sig? Hur fungerar tekniken?

Angående förberedelser kan man säga att det i princip är som inför vanliga författaruppträdanden. Eleverna bör läsa något författaren skrivit och förbereda frågor tillsammans med läraren.

Man kan skicka frågorna till författaren i förväg, om man vill. Jämfört med traditionella författarbesök ligger tyngdpunkten vid de virtuella på kommunikationen mellan författare och elever.

När det gäller det tekniska kan skolorna välja mellan två möjligheter. Om skolan vill vara huvudsaklig publik bör man ha tillgång till stabilt internet, videokanon, högtalare, webbkamera och mötesmikrofon. Det kan vara bra att vara i kontakt med Läscentrum före besöket för att prova att fungerar. Vi övar gärna med er!

Här kan du läsa om erfarenheter av virtuella besök:

En videoinspelad diskussion på Educamässan, där producenten Johanna Yrjänä och representanter från skolorna är med:
Kirjastokaista, Lukukeskuksen virtuaaliset kirjailijavierailut

Kyrkslätt:
http://winellska.blogg.hbl.fi/page/5/

Författaren Salla Simukkas blogg, på finska
http://grafomania.wordpress.com/2014/01/16/lasna-virtuaalisesti/

http://www.lukuinto.fi/sv/forsta-sidan.html

 

Några tips till dig som gör virtuella författarbesök:

Först det praktiska.

Stäng alla andra program och browsers på din dator.

Sitt stilla och vifta med händerna så lite du kan. Se till att du har hörlurar för att undvika rundgång. Tala lite långsammare och tydligare än vanligt. Ha gärna något i närheten du kan visa: en sak, en bok, en hund. Om du sitter där du brukar arbeta kan du visa upp din arbetsplats, kanske berätta om dina rutiner. Ha ett glas vatten till hands.

Om skolan inte placerat eleverna så att du kan se dem alla, be dem flytta sig innan du börjar. Åtminstone jag upplever att det är väldigt underligt att tala till människor jag inte kan se.

Försök involvera eleverna om du kan, handuppräckning som svar på olika frågor är jättebra för då får man till stånd en känsla av interaktivitet.

Skolan har förhoppningsvis sett till att eleverna förberett frågor, då får eleverna också en möjlighet att känna att de kommunicerar med dig och att det inte bara är en envägskommunikation.

Maria Turtschaninoff