Etusivu >

KULPS! - kulturstigar för stadens grundskolor

KULPS! – kulturstigar för stadens grundskolor

Lukukeskus-Läscentrum är med i Esbos projekt KULPS! Projektet består av olika motions- och kulturstigar för stadens grundskolor. KULPS! erbjuder upplevelser och möten som berör under hela skolåret. Eleverna får en möjlighet att träffa professionella från olika yrkesområden, i nya miljöer.

Författaruppträdanden inom ramen för Kulps! sker numera på bibliotek.

Projektet har utvidgats så att det numera gäller alla årskurser från åk 4 till 10.

Gå in på moodle eller kontakta närmaste svenskspråkiga barnboksbibliotekarie om du vill veta mera.

Författare för Kulps!

Förra läsåret gjordes sju författarbesök på svenska inom ramen för KULPS!, på finska ett femtiotal.

Finns Braxå på kartan? – En författare berättar om hur hon gör en bok

När jag kommer in i 4D i Mårtensbro skola sitter barnen försjunkna i sina böcker. Katarina von Numers-Ekman kommer efter en stund, hon har uppträtt för två andra fyror strax innan. Läraren Annika Kamppinen berättar att hennes klass läste Katarinas bok Singer förra året. Barnen i Singer går också i fyran.

Vi börjar med att sjunga sången om Josefin och hennes symaskin. Katarina frågar var i sången barnen hittar sådant som finns i boken. Det visar sig att det finns mycket material i sången som Katarina har använt när hon hittat på berättelsen om Josefin Fager i Braxå. Namnet Fager finns ju där (“och han var inte fager, men hon var likadan”)! En annan sak som är lika i sången och i boken är omtagningarna. Sången är full av dem, som ett slags upprepande omkväden. Och Josefin stammar lite när hon blir osäker. Klasskamraterna kallar henne Josse-Josse.

Orten Braxå, där händelserna utspelar sig, är däremot påhittad. Katarina berättar att hon bor i Kyrkslätt och att nära Kyrkslätt finns ju Sjundeå och Ingå. På sin karta ritade hon sedan in en liten, ny kommun som hon kallar Braxå.

Annika berättar att hon fundera på om spelet Jonatan spelar på sin telefon, Temple Run, finns på riktigt. Klassen hade en civiltjänstgörare då när de läste Singer och han visste att det finns.

När man skriver en berättelse blandar man sådant som man är bekant med från tidigare med sådant man hittar på. Katarina berättar att manga barn brukar tycka om att läsa omk sådant de känner till. I Singer finns till exempel Prisma och Hesburger.

Katarina von Numers-Ekmans uppträdanden för årskurs 4 i Mårtensbro skola är en del av Esbo stads Kulps!-projekt. För att boka ett författarbesök, vänligen kontakta närmaste svenskspråkiga barnboksbibliotekarie.

Barbro Enckell-Grimm, Läscentrums kulturproducent