Etusivu > Nyheter >

Läscentrums år 2023: Visioner och påverkan

Läscentrums år 2023:
Visioner och påverkan

Vi ser tillbaka på året som gick. Läscentrums strategi blickar mot år 2030: Vårt mål är att föra ut läsfrämjande till alla samhällssektorer och vår vision, Läsningen forsätter, genomsyrar hela vår verksamhet.

Läscentrum ser läskunnighet som en fråga för hela samhället

Läscentrum är en föregångare när det gäller läsfrämjande på bred front. Vi följer med förändringar i läsvanor och -kompetens, påverkar beslutsfattare, stöder litterära upphovsmän och öppnar dörrar till läsning. Vi är innovativa, verkar mångsidigt och medverkar som sakkunniga i internationella nätverk. Vi påverkar så att en läsande livsstil blir möjlig för alla.

Läsningen befinner sig i ett brytningsskede – än en gång. Under de mer än 50 år Läscentrum varit verksamt, har förändringar noterats och läsningen varit i kris nästan varje decennium. Förändringarna under 2020-talet har ändå varit mer konkreta än någonsin tidigare.

Formaten för läsningen, människors fritidsvanor, splittringen inom mediefältet och de nya teknologiernas ofrånkomliga inflytande på våra medievanor återverkar på våra läsvanor. Samtidigt förutsätter de samhälleliga strukturerna allt mer flytande och mångsidiga läsvanor av oss.

Vardagen förutsätter en kritisk läskompetens, smidigt digitalt kunnande och mångsidiga sätt att kommunicera. Läskunnighet är en garant för demokratin och det bästa försvaret mot falska nyheter, hatprat och extremism. De kommande åren kommer medborgarna att utsättas för särskilt höga krav på läskompetens, när artificiell intelligens utmanar våra invanda uppfattningar om tillförlitlighet och logik i olika textmiljöer.

Medborgarna förutsätts ha en allt djupare och framsynt läskompetens. Läskunnigheten bör stödas av politiska beslut och samhällsstrukturer. Läskunnigheten utvecklas inte enbart i skolan. Alla bör ha jämlika möjligheter att lära sig läsa och läsa.

Se på strategin här (på finska).

Läscentrums vision 2030: Läsningen fortsätter

Finländarna är intresserade av litteratur och författare

Läscentrum har igen fått fler bokningar än tidigare år!

Det har kommit in nästan 2000 bokningar till Läscentrums bokningstjänst år 2023. Publiken visar ett stort intresse för den inhemska litteraturen och författarna. Uppskattningen syns tyvärr inte i statsbudgeten.

Nedskärningarna i läsfrämjande och litteratur ger anledning till oro

I statsbudgeten och regeringsprogrammet finns flera nedskärningar som drabbar läskunnighet och litteratur. Bokmomsen höjs till 24 procent, inköpsstödet för kvalitetsstöd för litteratur med begränsad spridning tas bort från biblioteken, samt den nya lagen för låneersättning för e-lån sänker inkomsterna för författare.

Ordförande för Finlands Författarförbund Ville Hytönen har skrivit en vädjan som fått stor uppmärksamhet på sociala medier. Uppmärksamheten visar att litteraturen berör finländarna och att de vill stöda sina författare i en föränderlig värld. Författarförbundets ordförande Ville Hytönen vädjar för författarna och litteraturen. Kirjailijaliiton puheenjohtaja Ville Hytönen vetoaa kirjailijoiden ja kirjallisuuden puolesta.

Läscentrum anser det vara nödvändigt att läsfrämjande, implementeringen av den nationella läskunnighetsstrateig och att upprätthållandet av en vital inhemsk tilldelas tillräckliga resurser.

En läsgåva till barnet -rådgivningsprogrammet fortsätter!

I programmet En läsgåva till barnet får varje nyfött barn en läskasse i samband med besök på barnrådgivningen. Rådgivningsprogrammet som i somras skrevs in i regeringsprogrammet har lagts in i statsbudgeten. Läs mer i våra nyheter.

 

Vi önskar er god jul och läsro!

Läscentrum fortsätter arbetet för läsning och läskunnighet tillsammans med ett brett litterärt fält och sakkunniga inom läskunnighet. Vi riktar ett varmt tack för ett inspirerande, stödjande och kunnigt samarbete med alla samarbetspartners, kolleger, finansiärer, systerorganisationer och medlemsföreningar!Illustration: Författarhuset Villa Kivi på vintern, Läscentrums språkpraktikant Nadezhda Poluektova, 2023