Etusivu > Nyheter >

Läsningen fortsätter – Läsveckans teman intresserar allt fler i år

Läsningen fortsätter – Läsveckans teman intresserar allt fler i år

Vi firade Läsveckan 17-23.4.2023 med temat Läsningens många ansikten. Med temat ville vi signalera att det finns många olika sätt att njuta av läsning och litteratur. Vi reflekterade också kring om formatet har betydelse för vår läsning.

Läsveckan hade i år temat Läsningens många ansikten. Vi har oroat oss för att boken ska försvinna och läsningen ta slut många gånger de senaste decennierna. Fast vårt sätt att använda fritiden och olika digitala plattformer kan ha ändrat vårt sätt att läsa, så fortsätter vi läsa!

Olika sätt att läsa gör det möjligt för allt fler att läsa och gör litteraturen mer tillgänglig. Såväl papper som skärmar ger olika möjligheter att förstå vad man läser och erbjuder olika sätt att tillägna sig kunskap. De digitala formaten kan i sig inspirera till läsning och göra läsningen mer tillgänglig.

På både sociala och traditionella medier diskuterades olika sätt att läsa under Läsveckan. Många inspirerades att berätta om sitt sätt att läsa och utmanade andra att dela om sitt favoritlässätt.

Du kan bekanta dig med temat i artikeln Läsningens många ansikten: 4 + 1 sätt att läsa.

Läsveckan nådde en allt bredare publik

Läsveckan nådde via olika kanaler 3,5 miljoner finländare. Temaveckan för läsning och läskunnighet lockade hundratals aktörer att fira läsveckan. Många organisationer delade fakta om Läsveckan och läskunnighetens betydelse för både samhälle och den egna verksamheten. Hundratals skolor och bibliotek tog upp Läsveckans teman.

Läsveckan syntes också i beslutsfattarnas kommunikation. Bland andra Henna Virkkunen, Miapetra Kumpula-Natri, Sari Sarkomaa, Nasima Razmyar, Jarno Limnell, Timo Furuholm, Minja Koskela, Eemeli Peltonen, Mikael Jugner, Jyri Ylönen och Mirita Saxberg sade att de firade Läsveckan på sociala medier.

Samarbetspartners för Läsveckan 2023 var Aikakausmedia, BookBeat, Diakonissanstalten, Enter ry, Helsingin seudun erilaiset oppijat ry, Kervo stad, Boksampo, Barnboksinstitutet, Lukufiilis-Läsglans, Läsrörelsen, Lukumummit ja -vaarit, Niilo Mäki Institutet, Papunet, Nordisk kulturkontakt, Read Hour, Tillgänglighetsbiblioteket Celia, Sanat haltuun,  Selkokeskus,  SeniorSurf,  Sivupiiri,  Suomen sanataideopetuksen seura, Läsloppet (Dagverke rf) och Vanhempainliitto.

Bland andra Mieli ry, HSL – HRT, Folkhälsan, flera museer och kulturcenter, DIAK, Centret för mediefostran, Mannerheims barnskyddsförbund och Satasairaala deltog i Läsveckan.

Vi talade om läskunnighet och olika sätt att läsa i radio och tv. Via olika medier nådde fakta och betydelsen av läsning och läskunnighet allt fler. Läscentrums verksamhetsledare Emmi Jäkkö var gäst i Radio Helsinki och Radio Nova där hon talade om Läsveckan och dess teman. Läscentrums producent Barbro Enckell-Grimm talade om Läsveckan i Radio Vega.

Plock ur Läsveckan i medier

Laura Friman intervjuade Emmi Jäkkö i Radio Helsinki

Läscentrums Barbro Enckell-Grimm intervjuades på Yle Vega av Hannah Norrena (från 10:28)

Nina Backman intervjuade Emmi Jäkkö i Radio Nova (från 3:01)

Författaren Salla Simukka i Ylen aamu: ”Nuoret eivät välttämättä halua lukea kirjaa kännykästä”

Kulttuuriykkönen: Kirjan tulevaisuus – korvaako kuunteleminen lukemisen?

Evenemang och jippon tog ställning för läsning runtom i landet

Många skolor och bibliotek ordnade författarbesök och mångsidiga program under Läsveckan. Evenemang och jippon ordnades för bland andra kommunernas beslutsfattare och passagerare i bussar.

Årets Läsvecka ordnade för första gången Kommunforum för läskunnighet. På seminariet diskuterade vi hur kommunerna borde ta den svagare läskunnigheten och inlärningsresultaten i beaktande och hur man kan stödja samarbeten mellan kommuner, föreningar och lokala aktörer. I inläggen delades kunnande och tips för läskunnighetsarbete i både större städer och mindre kommuner.

I Kervo och Tyrnävä firade man Läsveckan med hela kommunen:
Keski-Uusimaa: Keravan Lukuviikko laajentuu koko kaupungin karnevaaliksi.
Yle: Tyrnävällä tempaistiin lukuviikon kunniaksi: mielenosoitus lukemisen ja lukutaidon puolesta.

Reksi lukee -utmaning tog sig från Kangasala ut till hela Finland. Rektorer och skoldirektörer utmanade elever och studerande med sina egna läsvanor.

På Läsveckans torsdag firade vi för första gången Läs en bok i allmänna fortskaffningsmedel-dagen. Temadagens mål var att synliggöra läsning i gatubilden.

Läscentrum ordnade i samarbete med Diakonissanstalten Perheiden parissa (Tillsammans med familjerna) ett tvåspråkigt evenemang (ukrainska-finska) för familjer i Ode, Helsingfors centrumbibliotek. Samtidigt publicerades en översättning av broschyren Läs för barnet till ukrainska för föräldrar.

Lukuviikko.fi i användning året om

Läsveckans webbplats hittar du fakta om läsning året om. Här finns våra samarbetspartners tips för undervisningen, uppgifter och lästips. Nästa Läsvecka firas 22-28.4.2024. Vi meddelar temarubriken senare.