Etusivu > Uutiset >

100 000 lasta ja nuorta innostettiin lukemaan

100 000 lasta ja nuorta innostettiin lukemaan

Lukukeskuksen hanketyö luo konkreettisia keinoja lukemisen tukemiseksi.

Lukukeskus on edistänyt alkuvuonna lukemista ja lukutaitoa laajasti ja monipuolisesti. Konkreettiset toimintamallit ja innostavat materiaalit ja tietopaketit ovat tavoittaneet kymmenet tuhannet perheet, sadat päiväkodit ja tuhannet koululuokat ympäri Suomen. Lukukeskuksen hanketyön vaikuttavuutta seurataan säännöllisesti ja aktiivisesti. Useiden hankkeiden lisäksi kirjallisuuslehdet ja kirjailijavierailut ovat tuoneet uusia ihmisiä kirjallisuuden pariin.

Lukukeskuksen hanketyö ei olisi mahdollista ilman lukemisen edistämiseen sitoutuneita rahoittajia ja monia arvokkaita yhteistyökumppaneita. Yhteinen työmme lukevan Suomen hyväksi jatkuu jälleen syksyllä 2022.

 

Lukulahja lapselle -neuvolaohjelma mahdollistaa lukemisen tasavertaisesti kaikissa vauvaperheissä – hankkeen jatkorahoitus epävarma

Lukulahja lapselle -kirjakassi innosti 27% perheistä aloittamaan yhteiset lukuhetket ja 36% lukemaan aiempaa enemmän. Lukulahja lapselle -ohjelma lisää tutkitusti lukemista lapsiperheissä. Varhaislukeminen tukee lapsen kielenkehitystä ja tasoittaa tehokkaasti oppimiseroja. Hanke jatkuu vuonna 2022 Eduskunnan tuella. Kirjakassi jaetaan suomeksi tai ruotsiksi ja sen saavat kaikki 2022 syntyneet kaikissa Suomen kunnissa.

Lukulahja lapselle –ohjelman jatkuminen vuonna 2023 edellyttää pysyvämmän jatkorahoituksen löytymisen.

 

Monikielinen lukutaito -hanke osoittaa päiväkotien tuen tarpeen monikielisessä lukemisessa

Suomesta on tulossa yhä monikulttuurisempi ja monikielisempi paikka asua, mikä tuo mukanaan uusia tarpeita myös kouluissa ja päiväkodeissa. Lukukeskus teetti päiväkodeille, kirjastoille ja monikulttuurisille perheille kyselyn, jossa selvitettiin päiväkotien kokemuksia, haasteita ja tarpeita monikielisessä toimintaympäristössä.

Kyselyn pohjalta on tekeillä selvitys, joka julkaistaan elokuussa 2022. Kyselyistä selviää, että on selkeä tarve materiaalille, jolla ohjataan päiväkotien ja kirjastojen ammattilaisia opastamaan vanhempia tukemaan lapsen lukutaitoa kotona. Lisäksi tarvitaan materiaalia vanhemmille, jolla he voivat tukea lastensa lukutaitoa. Lisäksi on tarve lisätä ammattilaisten osaamista monikielisessä toimintaympäristössä sekä viranomaisten, ammattilaisten ja yhteisöjen yhteistyötä.

Lue lisää hankkeesta

 

Sanat haltuun -hanke tukee heikosti lukevien nuorten lukutaitoa ja lukumotivaatiota rap-työpajoilla

Rap-artisti Mikko Sarjanen, kirjoittamisen opettaja Aleksis Salusjärvi ja puheterapeutti Hanna Markkanen ovat kohdanneet työpajoissa jo tuhansia nuoria. Työpajat tavoittavat juuri ne nuoret, joille lukeminen on vaikeaa tai lukukokemukset negatiivisia. Kun työpajojen lähtökohtana ovat nuorten omat intressit, suosittu rap-musiikki ja -lyriikat, nuoret saavat olla työpajojen asiantuntijoita. Tutut tekstit vahvistavat lukijuutta ja inspiroivat tutkimaan tekstejä.

Työpajojen pohjalta luodaan opettajan opas kaikkien kiinnostuneiden käyttöön. Hanketta rahoittaa Opetushallituksen Lukuliike.

 

Lukuviikko herätti pohtimaan lukutaidon merkitystä

Lukuviikko 2022 tavoitti ennätykselliset 3,5 miljoonaa suomalaista. Lukemisen ja lukutaidon teemaviikko kutsui ajankohtaisuudellaan satoja toimijoita viettämään Lukuviikkoa ympäri Suomen 4.-10.4. Lukuviikon teemana oli ”Lukemalla parempi maailma”. Tällä hetkellä on suuri haaste tukea lasten ja nuorten koulunkäyntiä kriisien keskellä.

Lukuviikolla julkaistiin Lukukeskuksen 10 faktaa lukutaidosta maailmalla -tietopaketti, joka herätti keskustelua lukemisesta ja lukutaidosta globaalisti. Faktat laadittiin yhteistyössä Plan International Suomen asiantuntijoiden kanssa.

Kirja eläväksi -hankkeessa järjestetään kirjailijavierailuja kouluille ja kohderyhmille, joille kirjailijavierailut eivät muuten olisi helposti saavutettavissa

Vuonna 2022 yhteensä 2000 lasta ja nuorta on kohdannut kirjailijan Kirja eläväksi -hankkeen kirjailijavierailuilla oppilaitoksissa ja päiväkodeissa. Kirja eläväksi -kirjailijavierailujen ja lukutaitotyöpajojen tavoitteena on saada lapset ja nuoret löytämään lukemisen ja kirjallisuuden eri muodot, ja innostaa lukemaan kaikissa kieli- ja ikäryhmissä. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lukukeskuksen kirjailijavierailuja kehitettiin nopeasti yllättävässä pandemia-tilanteessa keväällä 2020. Vaikka vierailuissa on päästy palaamaan jo livekohtaamisiin, virtuaaliset vierailutkin ovat tulleet jäädäkseen. Virtuaalinen kirjailijavierailu mahdollistaa entistäkin joustavammin kohtaamisia kirjailijoiden ja lukijoiden välillä.

 

Kiiltomato-Lysmasken on Suomen ainoa kaksikielinen kirjallisuuslehti, joka tarjoaa lukijoille maksutta pääsyn yli 20 vuoden ajan julkaistuihin, paneutuneisiin kirjallisuuskritiikkeihin

Hiljattain ulkoasultaan uudistettu Kiiltomato pitää kirjallisuuskritiikkiä elävänä ja moniäänisenä, kun kulttuurijournalismissa on painottumassa henkilövetoisuus. Kiiltomadossa on viime vuosina nostettu esiin uusia kirjallisuudenlajeja ja ilmiöitä, kuten lasten- ja nuortenkirjallisuutta. Samalla kritiikin muotoa on haastettu muun muassa dialogikritiikillä ja esseistisellä otteella.

 

Nuorten oma media Lukufiilis osallistaa nuoria kirjallisuuskeskusteluun

Nuorille suunnattu kirjallisuusmedia Lukufiilis nostaa nuortenkirjallisuuden ja nuortenkirjailijat esiin ja ottaa nuoret mukaan median tekoon. Lukufiilis tarjoaa sisältöjä lukeville nuorille, mutta tavoittaa myös vähemmän lukevia.

Lukufiilis toimii aktiivisesti eri somekanavissa, jotta kynnys nuorille kirjallisuuden maailmaan olisi mahdollisimman matala. Tänä vuonna Lukufiilis sai oman Youtube-kanavan ja Lukufiiliksen Tiktok-videoita on katsottu jo yli 400 000 kertaa. Lukufiiliksellä on myös podcast ja Instagram-lukupiiri. Vuonna 2022 mediaa kehitetään Suomen Kulttuurirahaston ja Alli Paasikiven säätiön tuella.

 

Ruotsinkieliset hankkeet palvelevat toisen kotimaisen kielen puhujia

En författare till varje skola -hankkeessa oppilaat kohtaavat kirjailijan

Hankkeessa oppilaat tapaavat kirjailijan, kirjoittavan ja lukevan esikuvan. Heillä on samalla mahdollisuus vahvistaa ja kehittää omaa kulttuurista ja kielellistä identiteettiään. Tämä on erityisen tärkeää oppilaille, jotka edustavat vähemmistöä. Hankkeessa on mukana pääosin paikallisia kirjailijoita.

Hanketta rahoittaa Svenska kulturfonden, Konstsamfundet ja yksi osa muodostuu koulun omarahoituksesta 1 e/oppilas.

 

Prata bok on luokalle ainutlaatuinen  mahdollisuus päästä tapaamaan kirjailijoita ja tuomaan oma äänensä ja näkökulmansa messuyleisölle

Oppilaat pääsevät haastattelemaan kirjailijoita Helsingin kirjamessuilla ja tutustumaan heidän teoksiinsa. Hankkeen rahoittaa Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne ja Svenska kulturfonden.

 

Lyssna och läs tavoittaa uusia kohderyhmiä

Hankkeessa vähemmän vierailevat kirjailijat tapaavat kohderyhmiä, joita Lukukeskuksen muuta hankkeet eivät tavoita. Vierailuja on esimerkiksi esikouluihin ja vanhemmalle yleisölle. Hanke rahoitettiin osana Finland Svenska författareförenigenin juhlavuotta 2019.