Fakta om läsning

Fem fakta om barns och ungdomars läsning

Aktuell forsknings om barns och ungdomars läsning och läskompetens. Läs mer


10 fakta om läsning 2017

Läscentrum publicerar ett paket med 10 fakta om läsning varje år. Faktapaketet ger en bild av läskunnigheten och läsningen i Finland. Sammanställningen behandlar både inhemska och utländska läsforsknings- och inlärningsresultat, bland andra Pisa och Pirls. Läs mer


10 globala fakta om läskompetensen ute i världen

Läscentrums faktapaket om läskompetenssituationen riktar sig till alla som är intresserade av hur läget är på olika håll i världen. Man kan använda paketet i undervisningen eller som bakgrundsmaterial. Läs mer


10 fakta om läsning

Läscentrum har samlat in 10 fakta om läsning från olika forskningskällor och utredningar om finländarnas läsvanor och –kompetens. 10+1 fakta om läsning 2015 Läs mer


Elinet

ELINET (European Literacy Policy Network) är ett samarbetsorgan som arbetar tillsammans med olika läs- och skrivfrämjande instanser i Europa. ELINETs målsättning är att utveckla det politiska arbetet till förmån för läskompetensen i sina medlemsländer för att minska andelen barn, unga och vuxna med otillräcklig läsförmåga. Läs mer


Läslust

Läslust -handboken är riktad till skolorna och förskoleunder visningen, biblioteken och kommunerna: lärarna, rektorerna, bibliotekspersonalen och -direktörerna samt under visnings-, bildnings- och kulturdirektörerna. Läs mer


Andra källor om läskompetens

Resultaten från Undervisningsministeriets  PISA 2012 -undersökning Läs mer


William G. Brozos teser om läskompetens

Den amerikanska forskaren William G. Brozo påpekar att läsningen är beroende av den ungas eget intresse och läsmotivation. Effekten återspeglar sig i människans liv heltäckande och på lång sikt. Läs mer


Creative reading in Europe

Läscentrums tidigare verksamhetsledare Anu Laitilas utredning om läsfrämjande verksamhet ute i Europa Creative reading in Europe – Finland and European models of literature and reading promotion (pdf, 499 kt) Läs mer